สอนเขียนแบบ ตัวยึดเหล็กในเครื่องจักร ด้วยโปรแกรม AutoCAD

1.การออกแบบ ตัวยึดเหล็กในเครื่องจักร

2.หลักการทำงานของชิ้นส่วนของเครื่องจักรชิ้นนี้ คือ ใช้ในการยึดแท่งเหล็กและส่วนประกอบต่างๆ ให้มีความยืดเกาะกันแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

3.ประโยชน์ที่มนุษย์จะได้รับ คือ เครื่องมือหรือส่วนประกอบของเครื่องจักรมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

https://drive.google.com/file/d/0B1wxGEQ_F-57aFUxRjlBSjZWSU0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B1wxGEQ_F-57QTg4amVYU09ZWnc/view?usp=sharing

YouTube Preview Image

Mintra nongphot
at GlurGeek.Com
น.ส.มินตรา นงค์โภชน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคคอมพิวเตอร์ ปี1
1590900203

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com