สอนสร้างเครื่องคิดเลข ภาษา C++

104443615

 

สอนสร้างเครื่องคิดเลข โดยการใช้ภาษา C++

เครื่องคิดเลข เป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าใครๆ หันซ้าย หันขวา ก็มีแต่คนใช้ ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าในตลาดไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์ต่างก็ขาดอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ได้ แล้วถ้าเกิดว่าเครื่องคิดเลขของเราไม่สามารถคิดเลขได้ในแบบที่ต้องการล่ะ? ในบทความนี้จะสอนให้คุณสร้างเครื่องคิดเลขขึ้น ให้เครื่องคิดเลขของคุณมีมากกว่า บวก ลบ คูณ หาร โดย โปรแกรมของเรานั้น ได้เพิ่มสูตรการหาค่า sin เป็นตัวอย่างไปด้วย

 

Flowchart การทำงาน

โฟลคิดเลข

 

 

Source Code  มีดังนี้

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

 

namespace WindowsFormsApplication1

{

public partial class Form1 : Form

{

Double value = 0;

String operation = “”;

bool operation_pressed = false;

 

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

 

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)

{

 

//result.Text = result.Text = “1”;

//Button b = (Button)sender;

//result.Text = result.Text + b.Text;

 

}

 

private void button_Click(object sender, EventArgs e)

{

 

if ((result.Text == “0”) || (operation_pressed))

result.Clear();

operation_pressed = false;

Button b = (Button)sender;

if (b.Text == “.” )

{

if (!equal.Text.Contains(“.”))

equal.Text = equal.Text + b.Text;

}

else

result.Text = equal.Text + b.Text;

 

}

 

 

private void button16_Click(object sender, EventArgs e)

{

result.Text = “0”;

 

}

private void operator_Click(object sender, EventArgs e)

{

Button b = (Button)sender;

if (value  != 0)

{

equal.PerformClick();

operation_pressed = true;

operation = b.Text;

equation.Text = value + ” ” + operation;

 

}

else

{

operation = b.Text;

value = Double.Parse(result.Text);

operation_pressed = true;

equation.Text = value + ” ” + operation;

}

 

}

 

private void button18_Click(object sender,EventArgs e)// = Button

{

equation.Text = “”;

switch (operation) //–Step 1.7

{

case “+”:

result.Text = (value + Double.Parse(result.Text)).ToString();

break;

case “-“:

result.Text = (value – Double.Parse(result.Text)).ToString();

break:

case “*”;

result.Text = (value * Double.Parse(result.Text)).ToString();

break:

case “/”;

result.Text = (value / Double.Parse(result.Text)).ToString();

break;

default:

break;

 

}//end switch

value = Int32.Parse()result.Text); //–Step 1.10

operation = “”; //–Step 1.10

}

 

private void button17_Click(object sender,EventArg e) //Clear Button –Step 1.0

{

result.Clear();

vasult = 0;                //End Step 1.8

equation.Text = “”; //–Step 1.12

}

 

private void Form1_Keypress(object sender,KeyPressEventArgs e) //–Step1.11

{

//MessageBox.Show(e.KeyChar.ToString());

/*if (e.KeyChar == (char)Keys.Return)

{

//equal.PerformClick();

MessageBox.Show(e.KeyChar.ToString());

}

else if(e.KeyChar == 8)

{

MessageBox.Show(e.KeyChar.ToString());

//result.Text = “0”;

}*/

 

switch ((e.KeyChar.ToString()))

{

case “0”:

zero.PerformClick();

break;

case “1”:

one.PerformClick();

break;

case “2”:

two.PerformClick();

break;

case “3”:

three.PerformClick();

break;

case “4”:

four.PerformClick();

break;

case “5”:

five.PerformClick();

break;

case “6”:

six.PerformClick();

break;

case “7”:

seven.PerformClick();

break;

case “8”:

eight.PerformClick();

break;

case “9”:

nine.PerformClick();

break;

case “+”:

add.PerformClick();

break;

case “-“:

sub.PerformClick();

break;

case “*”:

times.PerformClick();

break;

case “/”:

div.PerformClick();

break;

case “sin”:

sine.PerformClick();

break;

case “=”:

equal.PerformClick();

break;

default:

break;

}

} //–End Step 1.11

}

}

 

Output ผลการทดลอง

3

 หน้าตาโปรแกรมก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละบุคคลด้วยครับ..^^..

 

Developed by

ภูมินทร์ บุญโรจน์

รุ่งนภา กองเกตุ

จิราภา คุ้มทอง

 

PUMIN BOONROTE
at GlurGeek.Com
สวัสดีครับ ผม "เบนซ์" ครับ
ตอนนี้ศึกษาอยู่ "มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์
มีสิ่งที่ชอบคือ การเล่นดนตรีและการเล่นเกมส์
สำหรับใครที่อยากได้ มือกีต้าร์ เข้าร่วมวงก็ทักทายกันได้น่ะครับ ..^ ^..
และสำหรับใครที่หาเพื่อนเล่น DOTA 2 แอดเพื่อนได้ครับ ID >>Dragonslayer
สุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เล่นเกมส์ เล่นดนตรี ก็สามารถทักทายพูดคุย ปรึกษากันได้น่ะครับ ยินดีให้คำปรึกษาครับ :)

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.