สร้างเครื่องจักรโดยใช้โปรแกรม AUTOCAD

Thapanee Jinwong
at GlurGeek.Com
ชื่อนางสาวฐาปนีย์ จินวงศ์ ชื่อเล่นชื่อแป้ง อายุ19ปี เรียนอยู่ชั้นปีที่1คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รหัสนักศึกษา1590900898
งานอดิเรกที่ชอบทำคือฟังเพลง คติประจำใจ คือ เมื่อทำสิ่งใดแล้วต้องทำให้สำเร็จมุ่งไปอย่าหยุด

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com