วันนี้เรามาลองป้อนเลขแล้วมาหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดกันเถอะ

YouTube Preview Image

เป็นไงกันบ้างครับจากที่ได้ฟังการทำงานของโปรแกรม งั้นเรามาลองดูโค๊ดเป็นยังไง

#include “stdio.h”
#include “conio.h”
#include “string.h”
#include <iostream>

int main(){
int n=5;
int i,nam[5],max,indexmax,min,indexmin;
for(i=0; i<n; i++)
{
printf(“Enter Namber [%d]:”,i+1); scanf(“%d”,&nam[i]);
}
max=nam[0];
min=nam[0];
indexmax=0;
indexmin=0;
for(i=0; i<n; i++)
{
if (nam[i]>max)
{
max=nam[i];
indexmax=i;
}
if(nam[i]<min)
{
min=nam[i];
indexmin=i;
}
}
printf(“\n***********Maximun***********”);
printf(“\nMaximun :%d”,max);
printf(“\nPosition of Maximun is :%d”,indexmax+1);
printf(“\n\n***********Minimun***********”);
printf(“\nMinimun :%d”,min);
printf(“\nPosition of Minimun is :%d”,indexmin+1);
printf(“\n”);
system(“PAUSE”);
return 0;
}

นี้ก็เป็นโค๊ดครับผิดถูกยังก็ขออภัยด้วยครับ

แล้วลองมาดูหน้าตาโค๊ดกันว่าแสดงเป็นอย่างไร

13161573_275083329497421_323906242_o

เสร็จแล้วมาดูการรันและหาผลลัพธ์กันเลยครับ

13112546_275083286164092_1572785621_o

เรียบร้อยครับใครที่เข้ามาดูก็ขอขอบคุณด้วยนะครับ

 

Chakit crengtummakit
at GlurGeek.Com
ผมชื่อบองครับ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.