รีวิวฟังก์ชั่นที่น่าสนใจของ Google search

Google search คืออะไร?

เป็นเว็ปไซต์ที่ใช้ในการค้นหาเกี่ยวกับเรื่องหรือสิ่งต่างๆที่ต้องการจะหา แค่พิมพ์สิ่งที่ต้องการจะหาลงใน Google search แล้วกดค้นหา ก็จะมีข้อมูลหรือเว็ปไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นขึ้นใน Google search การค้นหาของเว็ปไซต์ Google search แบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือเว็ปไซต์

1.ทั้งหมด

เป็นการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยรวม

5

 

 

2.รูปภาพ

เป็นการหารูปภาพเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ

6

3.วิดีโอ

เป็นการหาวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ

7

4.ข่าวสาร

เป็นการหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆจากผู้ใช้งานด้วยกัน

8

รูปแบบการหาข้อมูล

  1. ใช้เครื่องหมาย + เชื่อมคำ
  2. ตัดคำด้วยเครื่องหมาย –
  3. การหาด้วยเครื่องหมายคำพูด …
  4. การค้นหาด้วยคำว่า OR

เทคนิคการค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องหมายพิเศษ

  • Google สามารถค้นหาไฟล์เอกสารที่สำคัญๆ คือ
  • Adobe Portable Document Format (.pdf)
  • Adobe Photoscript (.ps)
  • Lotus (.wk1 , .wk2 , .wk3 , .wk4 , .wk5 , .wki และ .wku)

 

KRITTIN CHAROENSOMBUT-AMORN
at GlurGeek.Com
นายกฤติน เจริญสมบัติอมร
นักศึกษา ม.กรุงเทพ ชั้นปีที่ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.