รีวิวซีรีย์เรื่อง Rikuoh ในเชิง Passion & Creativity & Business & Knowledge

   วันนี้ผมจะมา REVIEW ซีรีย์เรื่อง Rikuoh กันนะครับ!

*** For Education ***

 ก่อนที่จะมา REVIEW เราต้องมารู้จักเรื่องย่อมาก่อนนะครับ!

[เรื่องย่อ]

    คุณ Miyazawa Koichi เป็นประธานบริษัทผลิตถุงเท้าทาบิ รุ่นที่ 4 ที่มีประวัติยาวนาน 100 กว่าปีแล้ว
แต่ความต้องการถุงเท้าทาบินั้นลดลงทุกปี เขาเลยตัดสินใจให้บริษัทเล็กๆแห่งนี้ มีส่วนช่วยในการพัฒนารองเท้าวิ่งให้ความรู้สึกใส่แล้วเหมือนวิ่งเท้าเปล่า แต่ก็ประสบปัญหาที่ยากๆต่างๆมากมาย เป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่ขาดทั้งกำลังคนในองค์กร และทุนในการพัฒนารองเท้าวิ่งที่มีคุณภาพที่ดี ที่จะแข่งขันกับบริษัทองค์กรใหญ่ๆ ได้

–> LINK REVIEW Rikuoh <–

Google Drive : [ https://drive.google.com/open?id=1Yrdj62c2dAvpWJYMw-RHGmNK_RH6G_mm ]

ส่วนใครที่สนใจที่อยากจะดูซีรีย์เรื่อง Rikuoh สามารถกดลิ้งนี้ เพื่อเข้าไปรับชมได้นะครับ!

–> LINK Rikuoh The Series <–

[ https://daisukijdrama.wixsite.com/daisuki-jdrama/single-post/2017/11/03/Rikuoh ]


Assignment 1 รีวิวซีรีย์เรื่อง Rikuoh ในเชิง Passion & Creativity & Business & Knowledge
จัดทำโดย
นาย เบญจรัตน์ ฟูจิฮิโร 1580900494
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา IE.412 การจัดการสารสนเทศและบริการ
สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


ASSIGNMENT 1 RIKUOH SERIES FOR MANAGEMENT KNOWLEDGE
SUBMITTED BY
BENJARAT FUJIHIRO 1580900494
PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
IE412 INFORMATION AND SERVICE MANAGEMENT
DEPARTMENT OF MULTIMEDIA AND INTERNET SYSTEMS ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 1 YEAR 2018


BENJARAT FUJIHIRO
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.