มาคำนวณโดยใช้ Scilab กันเถอะ

สวัสดีครับผู้เข้าชมทุกท่าน…

วันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับ scilab ว่าคืออะไร scilab เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมา

เพื่อใช้คำนวณพวกตัวเลขหรือแสดงผลกราฟริกที่ซับซ้อนได้ สามารถโหลดมาใช้ได้ฟรี www.scilab.org

โดยมีน่าตาประมาณนี้

Screenshot (14)

**และผมก็มีโจทย์ที่จะมาลองใช้คำนวณดู..

ถ้าคำนวณโดยไม่ใช้ scilab จะได้..

**โจทย์**  พีระมิดแห่งหนึ่งมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 6 เมตร สูงเอียง 5 เมตร และสูงตรง 4 เมตร จงหาพื้นที่ผิว  และปริมาตรของพีระมิด..

picpo0021

โดยโจทย์นี้อ้างอิงจาก

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/srup-neuxha-reiyn-m-3/2-1

 

**ทีนี้เรามาลองคำนวณโดยใช้ scilab กัน

Screenshot (13)

จะเห็นได้ว่าสามารถคำนวณออกมาได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว

scilab เป็นโปรแกรมที่สะดวกในการใช้งานก็จริง แต่ถ้าหากเราไม่รู้คำสั่งในการใช้งาน

โปรแกรมก็ไม่สามารถคำนวณออกมาให้เราได้

 

Pasakorn Suwannato
at GlurGeek.Com
นายภาสกร สุวรรณโท
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
รหัส 1590900989

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.