ฝึกการเขียนโปรแกรมแบบรวมมิตร 3 in 1

ffffff
Lab => 3.4

โปรแกรมสุ่มการ์ดหรือโปรแกรมเลือกการ์ด นั่นเองนะครับ หลักการทำงานของตัวโค้ดโปรแกรม

เริ่มจาก ขั้นแรก เรากำหนดให้การ์ด เรียงตามหมายเลขก่อน ยกตัวอย่างเช่น
1 เป็นการ์ด BEN
2 เป็นการ์ด Rio
3 เป็นการ์ด Chen
4.เป็นการ์ด Henry
5.เป็นการ์ด Chaw
6.เป็นการ์ด Rainy

เป็นต้นนะครับ แล้วให้ User ได้พิมพ์เลือกตัวเลข (ซึ่งแทนชื่อการ์ดการ์ดนั้น) ลงไป
แล้วโปรแกรม ก็จะทำการ Run Code ที่เขียนเอาไว้ แล้ว ชื่อของการ์ดที่ User เลือกก็จะปรากฏออกทาง Output
แล้วเราก็ใช้ If-Else เข้ามาช่วยในการทำเงื่อนไข นะครับ ที่แล้วก็ให้ ตัว โค้ดทำการ Return ค่าออกมาตามที่ User ได้เลือก

Code
1111
1112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output

LABLABLab

 

 

 

 

 

อธิบาย Output

Output ที่ได้ก็จะเป็น ชื่อของการ์ดที่เราได้ ทำการกำหนดเอาไว้ใน ตัว CODE เป็นอันสิ้นสุดโปรแกรม

 


 

 

Lab => 2.8


เป็นโปรแกรมบวกคะแนน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงค่าค่านึง แล้ววนอยู่ใน loop จนกว่าค่า

ของคะแนนทั้งหมดนั้นจะมีค่ามากกว่าค่า MAX ที่กำหนดเอาไว้จึงจะทำให้หลุด loop

เมื่อหลุด loop แล้วจะทำการ Print ค่าของ sum กับ i ออกมา

CODE

code2_8

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lab => 1.5

เป็นโปรแกรม ที่ return ค่าของ num 1 และ num 2 ออกมา
หากเรากำหนดให้ num 1 = 1234 num 2 = 5678
เลขที่ทำการ return ออกมา ก็จะเป็น 1234 5678 ดังรูป Output
หากเราต้องการให้ ตัว CODE แสดงเลขที่มากขึ้น หรือจำนวนเลขที่เยอะขึ้น
เราก็สามารถที่จะสร้าง num 3 num 4 num5 ได้เรื่อย ๆ แล้วSet ให้ Return ค่าออกมา
เหมือนดัง วิธี ข้างต้นที่ใช้ กับ num 1 และ num 2

1_5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTPUT

Lab1_55

 

 

 

 

อธิบาย Output

Output ที่ออกมาจะเป็นค่า ที่ num1 และ num 2 ตามที่เราได้กำหนดเอาไว้ในตัว CODE
แล้วจะเรียงกันตามลำดับ จาก num1 –> num2 ไปเรื่อยๆ ตามที่ เรากำหนดให้มีกี่ ค่า
เป็นอันสิ้นสุดโปรแกรม

Suvijak Klumparn
at GlurGeek.Com
Students,Gamer,Musician,ComputerEngineering
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
งานอดิเรก ชอบฟังเพลง ชอบเล่นเกม และ หาแรงบันดาลใจในการทำสิ่งใหม่ๆในชีวิต

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com