[Pongsakorn] ออกแบบแปลนบ้านสบายสไตล์ประหยัดด้วย AutoCAD

แปลนบ้านพักอาศัย จะเป็นแนวบ้านชั้นเดียว เน้นความสบาย เรียบง่าย เหมาะกับครอบครัวขนาดกลาง 3ถึง5คน และจะมีห้องทั้งหมด4ห้อง คือ 1ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1ห้องครัว และ 1ห้องนั่งเล่น และยังมีสวนหลังบ่ายไว้ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาในวันหยุดได้อยู่ด้วยกัน และพักผ่อน

เรามาดูกันเลย

ขั้นแรกจะเป็นการลงโคงบ้านโดยใช้ line หรือ Polyline ก้ได้นะคับแล้วแต่ถนัด แต่ผมใช้ line เพราะสดวกเวลาแก้งานหรือจุดบางจุดผิดไป จะสามารถแก้ได้ง่ายกว่าคับ

ต่อมาเป็นการลงเฟอนิเจอ อาจจะไม่ตรงความจริงมาก เพราะเวลาทำจริง เฟอนิเจอบางชิ้นอาจถูกขับหยับจากที่วาดไว้ 

ต่อมาเป็นการลงหลอดไฟ สายไฟ และสวิตซ์ พยามใช้หลอดไฟ ให้น้อยแต่สามารถใช้ได้ทั่วถึงทั้งห้อง และว่างสวิตซ์ ไว้จุดที่เหมาะ และสบายต่อการใช้งาน เวลาเปิดปิด จะมีภายในสวนหลังบ้านที่จะใช้ไฟเยอะหน่อย เพราะไว้ใช้งานเวลาที่กิจกรรมครอบครัวในเวลากลางคืน เช่น ปาร์ตี้ จะได้ให้แสงได้ทั่วถึง

ทั้งหมดก้จะออกมาหน้าตาประมาณนีี้คับ อาจจะได้สวยมาก แต่สดวกสบายแน่นอน
จัดทำโดย
นายพงศกรณ์ ดวงตาวงษ์ 1610901744
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา ME151 การเขียนแบบวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

PONGSAKORN DUANGTAWONG
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com