ตะลุยโจทย์ Separable Differential Equations

วันนี้เราจะมาตะลุยโจทย์ เรื่องของ Separable Differential Equations กันนะครับ ไปลุยกันเลยๆๆๆๆ

 

separable

อย่างแรกนะครับที่เราจะทำ คือ การ จัดรูปของสมการให้อยู่ในรูป ของ “xกับx” และ ” yกับy” ก่อนนะครับ พอเราจัดรูปแบบเสร็จเราก็ทำการ อินทิเกรตทั้ง 2 ข้างได้เลย

พออินทิเกรตเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าสมการของเราสามารถจัดรูปแบบได้อีกหรือไม่ เมื่อตจรวจสอบสมการแล้วว่าสามารถลดรูปแบบได้ ก็ทำการจัดรูปแบบสมการเพื่อให้ง่าย

ต่อการตอบ ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากเราทำการอินทิเกรตและจัดรูปแบบให้ดูสวยงามแล้ว คำตอบที่ได้จะต้องทำการ + ค่า C ลงไปด้วยทุกครั้ง

 

หากอ่านบทความแล้วยังไม่เข้าใจ สามารถเขเาไปศึกษาและทำตามได้จากคลิปการสอนข้างล้างนี้ ครับ

YouTube Preview Image

Athiwat Ruangto on sabyoutube
Athiwat Ruangto
at GlurGeek.Com
ขณะนี้กำลัง ศึกษาอยู่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ชอบหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.