ตะลุยโจทย์ เรื่อง Liner First-Order Differential Equations

ตะลุยโจทย์ เรื่อง Liner First-Order Differential Equations  ไปกันเลยยยFirstff

ขั้นแรกนะครับ เราดูสมการว่า dy/dx ติดค่าอะไรหรือไม่ ถ้าติดนำ ค่านั้นไปหารตลอดทั้งสมการ ในที่นี้ dy/dx ติดค่า x^2 เราจึงนำ x^2 มาหารตลอดทั้งสมการ

จากนั้นเมื่อเรากำจัดค่า x^2 ออกจาก dy/dx ได้แล้ว เราก็จะทราบค่าของ P(x) และ ค่าของ Q(x) จากนั้นนำค่าที่ได้ทั้ง2ตัวไปแทนลงในสูตร I.F หรือ Integrating Factor ก็จะได้คำตอบออกมา

หากยังไม่เข้าใจสามารถศึกษาหรือทำตามได้ในคลิป

 

YouTube Preview Imageเลยยยย

 

 

Athiwat Ruangto on sabyoutube
Athiwat Ruangto
at GlurGeek.Com
ขณะนี้กำลัง ศึกษาอยู่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ชอบหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.