ตะลุยโจทย์ เรื่อง Linear Second-Order Differential Equations

ตะลุยโจทย์ เรื่อง Linear Second-Order Differential Equations  ไปลุยกันเลยยยSecond

 

จากโจทย์นะครับ อย่างแรกเลย ทำการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่เราเข้าใจ จากนั้นทำการหาค่าของ r1 และ r2 แล้วเอาค่าของทั้ง2ตัวไปแทน ในสมการ ของ Linear Second-Order Differential Equations

ก็จะได้คำตอบออกมา

 

YouTube Preview Image

Athiwat Ruangto on sabyoutube
Athiwat Ruangto
at GlurGeek.Com
ขณะนี้กำลัง ศึกษาอยู่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ชอบหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.