ตะลุยโจทย์ เรื่อง Linear High-Order Differential Equations

ตะลุยโจทย์ เรื่อง Linear High-Order Differential Equations ไปลุยกันเลยยย

 

High

 

จากรูปข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมการที่โจทย์ให้มาอาจจะดูยาก ขั้นแรกนะครับจัดรูปแบบของโจทย์ให้ง่ายต่อการทำ  นั่นคือเปลี่ยนให้มาอยู่ในรูปของ Y เมื่อจัดรูปเสร็จแล้วเราทำการแทนตัวแปร m เพื่อง่ายต่อการหาค่า

เมื่อเราได้ค่าของ m ออกมาแล้ว ค่าของ m จะมีค่าเท่ากับ -2 และ-2 จะได้ว่า m = +-2i และ +-2i  จะอยู่ในรูป ของ m = a+-bi เมื่อได้ค่าของ m เรียบร้อยแล้ว เราจะนำค่าของ m ไปแทนค่าในสมการของ Linear High-Order Differential Equations เราก้จะได้ คำตอบ เป็บคำตอบแบบทั่วไป หรือ General Solution นั่นเอง

 

 

YouTube Preview Image

Athiwat Ruangto on sabyoutube
Athiwat Ruangto
at GlurGeek.Com
ขณะนี้กำลัง ศึกษาอยู่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ชอบหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com