จำลองการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรม Cisco Packet Tracer

โปรแกรม Cisco Packet Tracer เป็นโปรแกรมจำลองการทำงานของอุปกรณ์จริงในระบบ Network ของทาง Cisco

ซึ่งสามารถจำลองการทำงานของ Router,Switch,Access point ,Hub,เครื่องคอมพิวเตอร์,Server รวมไปถึงการเชื่อมต่อแบบต่างๆ

เช่น Ethernet,Serial,Wireless เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายๆ

หน้า Icon , หน้าโปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

ทดสอบเซื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ ผ่าน Router(1941) โดยใช้ คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง และสามารถให้ PC มองเห็นกัน ใช้การเซื่อมต่อสายแบบ  copper cross over

จะทำการเซื่อมต่อ PC- 0 ไปยัง Ruoter และ ให้ PC- 0 สามารถมองเห็น PC- 1 และ PC -1 สามารถมองเห็น PC – 0 ได้

ได้ทำการ config Router เสร็จแล้ว จากนั้นจะทำการ  config PC- 0 , PC – 1 เพื่อเซื่อมต่อกับ Routerc และทำการ config ip address ของ PC ทั้ง 2 เครื่อง เพื่อให้สามารถ ping หากันเจอ

 

PC ทั้ง 2เครื่องก็สามารถ ส่งข้อมูลหากันได้

Youtube: https://youtu.be/FhIUFxbZsWo

Jirakit Kuapanit
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com