การใช้ Sci-lab ในการทำโจทย์ตรีโกณมิติแบบง่าย

วันนี้เราจะมาลองใช้โปรแกรม Sci-lab เวอร์ชั่น 5.5.2 มาทำโจทย์ตรีโกณมิติอย่างง่ายกันครับ

โดยขอยกตัวอย่างโจทย์และวิธีทำตามปกติดังรูปต่อไปนี้

 

ฟหกฟหก

 

จากโจทย์นี้เราสามารถนำมาคำนวณในโปรแกรมได้โดยแทนเส้นตรง DB และ CD  เป็น Y และ X แล้วนำไปใช้แทนในสมการที่เราพิมพ์ในโปรแกรมจะได้หน้าตาดังนี้

 

scilab1

 

จะเห็นได้ว่า Sci-lab สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาเลยครับ โจทย์ที่ยากกว่านี้ก็ไม่มีปัญหาเลยครับสำหรับโปรแกรมนี้เพียงแต่สำหรับการใช้งานโปรแกรมนี้นั้นเราจำเป็นต้องมีค่าของตัวแปรกำหนดไปในสูตรด้วยไม่อย่างงั้นจะไม่สามารถคำนวณค่าออกมาได้ ก็จบไปล่ะนะครับสำหรับการทดลองใช้งาน Sci-lab ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับ

 

 

อ้างอิงค์

http://www.scilab.org/

The Application of Scilab

Pokavin Pakeeree on sabemail
Pokavin Pakeeree
at GlurGeek.Com
Student, dream chaser

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.