การออกแบบ เพจเจอร์ โดยใช้โปรแกรมออโต้แคด Pager by AutoCAD

การออกแบบ เพจเจอร์ โดยใช้โปรแกรมออโต้แคด

เพจเจอร์คือเครื่องมือสื่อสารในสมัยก่อน ซึ่งมันเป็นเครื่องมือสื่อสารโดยใช้การส่งเป็นข้อความเนื่องจากในยุคนั้นยังไม่มีโทรศัพมือถือเข้ามา มันจึงเป็นเครื่องมือที่นิยมมาก แต่ราคาก็ค่อนข้าฃสูงมากเหมือนกัน และเหตุผลที่นำเครื่องมือนี้มาทำในแบบจำลอง 3D เพราะว่าอยากให้ตนรุ่นหลังๆได้รู้จักกับเครื่องมือชนิดนี้

 

1) Orthographic

 

 

2) Isometric

 

3) 3D Model

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B825Nf5S1xogd0pyM2NjTERLSE0?usp=sharing

 

Phacharakamol Kayee
at GlurGeek.Com
นาย พชรกมล กายี รหัส 1590900716
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.