การออกแบบระบบตรวจสอบทรัพยากรคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม SPICEWORKS

ติดตามวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

YouTube Preview Image

SPICEWORKS

การออกแบบระบบตรวจสอบทรัพยากรคอมพิวเตอร์ด้วย โปรแกรม SPICEWORKS เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สทีได้รับความนิยมในปัจจุบัน

มีลักษณะการทํางานแบบเรียลไทม์ ช่วยในการตรวจสอบทรัพยากรคอมพิวเตอร์และการทํางานของอุปกรณ์ เครือข่ายต่าง ๆ

เพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่าง ทันท่วงที ป้องกันปัญหาจะเกิดขึ้น ซึงช่วยลดความสูญเสียทางธุรกิจ

อีกทังยังรองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการได้หลายระบบ

SPICEWORKS เป็น Software ที่ใช้จัดการระบบเครือข่ายโปรแกรมนี้มีการใช้งานผ่านเว็บ บราวเซอร์ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน

ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับระบบเครือข่ายมากกว่า 500 เครื่อง

ซึ่ง ประกอบด้วย ฟังก์ชั่น Inventory, Monitoring, Help Desk and Community Q&A

ซึ่งถือได้ว่า เป็น Application ที่ใช้งานง่าย ซึ่งสามารถใช้งานในการสแกนระบบจำนวนของระบบเครือข่าย Software ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง

ดูการทำงานของระบบ Monitoring ดูว่ามีการ Install Software ,License Compliance Violation, Low Disk Space, Offline Servers, Low Printer Supplies, Environment Chart มี Report Information

ซึ่งง่ายในการจัดการในระบบ แจ้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

.   .   .   .

ความสามารถ

  • สามารถดูข้อมูลการทำงานของ CPU และพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกันได้
  • มีระบบ Help Desk ที่คอยช่วยแก้ไขปัญหาด้านการใช้งานต่าง ๆ ผ่านทางตัวโปรแกรมได้ฟรี
  • มีระบบ Ping check ที่ใช้ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ ในการส่งข้อมูลไปยัง Host หรือ Server ปลายทาง
  • มีระบบในการ Track Bandwidth Usage เพื่อดูข้อมูลการใช้งาน รวมถึงคุณภาพสัญญาณของระบบเครือข่าย (Network Performance)
  • สามารถตั้งค่าการทำงานของระบบการแจ้งเตือนได้อย่างครอบคลุม
  • สามารถแสดงผลรายงานข้อมูลการทำงานของระบบเน็ตเวิร์คในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องได้อย่างละเอียด

มีระบบในการสแกนหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใน แบบอัตโนมัติ สามารถแสดงผลออกมาได้หลากรูปแบบอย่างแผนภูมิ

และกราฟต่าง ๆ พร้อมทั้งยังมีระบบที่คอยติดตามระบบการทำงานส่วนอื่น ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และคอยแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่สำคัญหรือปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเครื่องได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อของฮาร์ดแวร์ใหม่ หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์

นอกจากนี้โปรแกรมยังมีระบบซัพพอร์ท (Help Desk) ที่คอยช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านต่าง ๆ

ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยเช่นกัน เหมือนมีผู้ดูแลระบบ มานั่งอยู่ข้างๆ เลยทีเดียว

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Assignment 3

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ IT SPICEWORKS
จัดทำโดย
นางสาวชลทิชา  ธรรมสมพงษ์ 1580900601
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา IE.412 การจัดการสารสนเทศและบริการ
สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต

คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ASSIGNMENT 3

IT MANAGEMENT TOOLS  SPICEWORKS
SUBMITTED BY
CHOLTHICIHA THAMMASOMPONG 1580900601
PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
IE412 INFORMATION AND SERVICE MANAGEMENT
DEPARTMENT OF MULTIMEDIA AND INTERNET SYSTEMS ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING  BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 1 YEAR 2018

CHOLTHICHA THAMMASOMPONG
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.