การสร้างแบบ Autocad 2016 ค้อน (Hammer)

https://www.glurgeek.com/?p=8166&preview_id=8166&preview_nonce=e84b17231d&post_format=standard&preview=true

วันนี้จะมาบอกวิธีการใช้งาน AUTO CAD 2016

โดยได้ออกแบบค้อน

โดยค้อนสามารถใช้ในการทำงานได้หลายอย่าง เช่น ตอกตะปู เคาะเหล็ก ตีสิ่งต้างๆให้ลงล๊อค

ประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้สร้างหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ

15354163_1097856810312463_1620377726_o15354189_1097856793645798_1374296270_o

video: https://youtu.be/5hWLiq5f6vk

YouTube Preview Image

link file google drive

Isometric: https://drive.google.com/a/bumail.net/file/d/0B4t_7kYJQOKuTVNTdU9KejZTS0E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/a/bumail.net/file/d/0B4t_7kYJQOKuRVBHMGdpT1JHNnM/view?usp=sharing

Orthographic: https://drive.google.com/a/bumail.net/file/d/0B4t_7kYJQOKuTHZHSHJUcDdET0U/view?usp=sharing

: https://drive.google.com/a/bumail.net/file/d/0B4t_7kYJQOKuN0JJVTk5allPbzQ/view?usp=sharing

PAKORN SUCHAYAKORN
at GlurGeek.Com
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต
กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com