การสร้างชิ้นงาน Fixture โดยใช้ Auto CAD

การสร้างชิ้นงาน Fixture โดยใช้ Auto CAD

fixture

หน้าที่ของFixture

Fixture เป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน เพือการผลิตที่ร็วขึ้น หรืองาน MASS PRODUCT โดยใช้ประยุกต์กับงานต่างๆเช่น งานกลึง งานกัด งานเจียระไน งานเชื่อม งานประกอบ ฯลฯ

ประโยชน์ของFixture

  • ช่วยลดเวลาการทำงานบางอย่าง หรือยกเลิกการทำงานบางอย่างไปได้ เช่น การวัดตำแหน่ง การมาร์คระบุตำแหน่ง ยิ่งเมื่อชิ้นงานมีจำนวนมาก การทำงานซ้ำๆ ก็จะมากขึ้นตาม ดังนั้นการใช้ Jig & Fixture จะลดงานทำซ้ำนี้ลงไปได้ และยังสามารถรักษาความถูกต้องของตำแหน่งการทำงานได้เหมือนๆ กันทุกชิ้น
  • ชิ้นงานและ เครื่องมือที่ใช้ทำงานจะตั้งอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอน ส่งผลให้ขั้นตอนการหยิบจับชิ้นงาน ขั้นตอนการทำงาน สามารถปฏิบัติได้อย่างอย่างอัตโนมัติ หรือทำได้ในเวลาอันสั้น ดังนั้นจึงช่วยลดรอบเวลาในการทำงานได้
  • ลดความแปรปรวนในการผลิตแบบ Mass production ส่งผลถึงความคงที่ของคุณภาพงาน ส่งผลต่ออัตราของเสียก็จะลดต่ำลงไปด้วย
  • ช่วยลดเวลาในการผลิต เพิ่มกำลังการผลิต และยังสามารถช่วยให้ทำงานโดยใช้มากกว่าหนึ่งเครื่องมือบนชิ้นงานเดียวกันได้ เช่น Jig วางชิ้นงานสำหรับรมดำ อาจสามารถใช้วางชิ้นงานสำหรับชุบซิงค์ได้
  • สภาพการทำงาน เช่นความเร็ว , อัตราการป้อน และความลึก ของการตัด สามารถตั้งค่าให้สูงขึ้นได้ เนื่องมาจากความแข็งแกร่งของการจับยึดชิ้นงาน โดย Jig & Fixture

https://drive.google.com/drive/my-drive

YouTube Preview Image

https://www.youtube.com/watch?v=sYjBuEfGX3M&feature=youtu.be  https://drive.google.com/file/d/0B1oO-1rIZ32-WXBwSEFicDJ5SXc/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/0B1oO-1rIZ32-TE1JMU9zM2tmMWc?usp=sharing

 

Nun Suwasanee
at GlurGeek.Com
ชื่อ นางสาวสุวาสนีย์ ศรีอยู่แก่น 1590902647 นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อธิบายวิธีการออกแบบfixture โดยใช้โปรแกรมAuto CAD

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com