การรับค่าเเละเเสดงผล cin & cout

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนถึง การรับค่าเเละเก็บค่าตัวเเปลเพื่อนำไปใช้กันนะครับ

การรับข้อมูลจากผู้ใช้ด้วย คำสั่ง cin

การรับข้อมูล คือ การเขียน Source Code เพื่อให้โปรแกรมหยุดรอ ให้ผู้ใช้ป้อนค่าข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ด จนกระทั่งเมื่อรับค่าเสร็จแล้ว (กดปุ่ม Enter) จะนำข้อมูลที่ได้ เก็บใส่ ตัวแปร เอาไว้ ดังนั้นถ้าต้องการให้โปรแกรมรับค่าอะไรก็ตามจากผู้ใช้ ก็ใช้วิธีนี้ได้เลยครับ

รูปแบบการรับข้อมูลจากผู้ใช้เก็บในตัวแปร

cin >> ชื่อตัวแปร;

cin >> variable;

ตัวอย่างการใช้

cin >> x;

cin >> number

 

เงื่อนไข ใช้คำสั่ง cin

อย่าลืม ต้องใช้คู่กับตัวแปร และมี เครื่องหมาย >> คั่นเสมอ 

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{

int num;

 cout << “Enter Number : “;
   cin >> num;


cin.get();

return 0;
}

 

ลองเขียน Source Code การรับข้อมูลด้วย คำสั่ง cin

ขั้นที่ 1)

ทำการสร้าง Source File ใหม่ใน Dev_C++ จากนั้น ทำการ Copy Source code ลงใน พื้นที่การเขียน Source code

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
int num1 = 0;
float num2 = 0.0;
char status = ‘ ‘;
cout << “Hello this C++ programming Lesson 8.”<< endl;
cout << “Enter Num1 Data : “;
cin >> num1;
cout << “Enter Num2 Data : “;
cin >> num2;
cout << “Enter Status Data : “;
cin >> status;
cout << endl;

cout << “Show Data In Variable.”<< endl;
cout << “Num1 : ” << num1 << endl;
cout << “Num2 : ” << num2 << endl;
cout << “Status : ” << status << endl;

    cout << endl;
system(“pause”);
return 0;
}

คลิปเพื่มเติม นำไปใช้ในการหาผล บวก ลบ คูณ หาร

Thanaphop Visupathomvong
at GlurGeek.Com
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 2

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com