การนำใช้ YouTube มาใช้ประโยชน์ในการเรียน

YouTube เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ที่มีการให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นข้อดีของเว็บไซต์ทำให้มีผู้ใช้บริการจำนวนมากไม่ว่าจะใช้เพื่อการโปรโมทสินค้าความบันเทิงและยังรวมถึงใช้ ในการศึกษาและจัดการเรียนการสอนสำหรับครูอีกด้วย

เช่นการทบทวนความรู้ แคลคูลัส Cr.Aj. Nest the series

S__2490373

เราสามารถเรียนดนตรี เช่น กีต้าร์ทาง YouTube ก็ได้

S__2490374

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน YouTube ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากถือว่าเป็นเครื่องมืออีกตัวที่สามารถทำให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ผ่านทาง YouTube ได้ตลอดเวลาไม่เพียงทางด้านการเรียนเท่านั้น YouTube ยังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นเทคนิคการถักผ้าพันคอการร้อยมาลัยและยังมีเทคนิควิธีการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายอาจมี การแลกเปลี่ยนวิดีโอหรืองานต่างๆที่จัดทำในรูปแบบวิดีโอระหว่างเพื่อนด้วยกัน

YouTube จึงนับเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ดีดีที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาครูและนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของครูในการจัดการเรียนรู้ในยุคปฏิรูปการศึกษาและก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศ ตวรรธที่ 21 ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป

 จบการรีวิวเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ

Mintra nongphot
at GlurGeek.Com
น.ส.มินตรา นงค์โภชน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคคอมพิวเตอร์ ปี1
1590900203

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.