ทำโจทย์ ผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM,การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน NEWTON-REPHSON METHOD, การประมาณค่าด้วยวิธีลากรานจ์ LAGRANGE INTERPOLATION

ผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน NEWTON-REPHSON METHOD การประมาณค่าด้วยวิธีลากรานจ์ LAGRANGE INTERPOLATION

Continue reading »

Lagrange Interpolation (แก้โจทย์การประมาณค่าด้วยวิธี ลากรานจ์)

วันนี้เราจะพามาตลุยโจทย์วิชาEngineering Mathematics เรื่องLagrange Interpolation (แก้โจทย์การประมาณค่าด้วยวิธี ลากรานจ์) กันนะครับ รายละเอียดนี้ สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจในวิชาEngineering

Continue reading »

Newton-Raphson Method (แก้โจทย์การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน)

วันนี้เราจะพามาตลุยโจทย์วิชาEngineering Mathematics เรื่องNewton-Rephsonmethod (แก้โจทย์การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน)  กันนะครับ รายละเอียดนี้ สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจในวิชาEngineering Mathematics ได้ทำความเข้าใจและแชร์ความรู้

Continue reading »

Laplace Transform (การแก้โจทย์ผลการแปลงลาปลาซ)

วันนี้เราจะพามาตลุยโจทย์วิชาEngineering Mathematics เรื่องLaplace Transform (การแก้โจทย์ผลการแปลงลาปลาซ) กันนะครับ รายละเอียดนี้ สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจในวิชาEngineering Mathematics

Continue reading »