เขียนแบบสลักเกลียวด้วย AUTOCAD

สลักเกลียวเป็นวัสดุที่จำเป็นอย่างมากสำหลับการยึดวัสถุสองชิ้นให้ติดกันที่คนใช้ยึดสิ่งต่างๆในงานช่าง เช่น ยึดขาโต๊ะเก้าอี้หรืออุปกรณ์ต่างๆ มีหน้าที่คล้ายตะบุแต่จะอาศัยแรงหมุนเพื่อให้เกลียวเคลื่อนเจาะทะลุเข้าไปในเนื้อวัสถุได้

วันนี้วันจะพาวาดสลักเกลียวในรูปแบบ Orthographic  และ 3D Model

โดยจะเริ่มจาก Orthographic ก่อน

ดั้งนี้

จากวีดีโอเราจะวาดสามด้านคือด้านหน้าด้านข้างและด้านบน ลองทำตามได้ครับผม

และต่อไปจะเป็น 3D Model

การวาดด้วย3มิติทำให้เราสามารถมองเห็นวัตถุได้สมจริงมากขึ้น มองได้หลายมุมจึงสามารถสร้างโมเดลเพื่อนำไป

สร้างของจริงได้  ลองฝึกเล่นๆตามได้นะครับ

https://drive.google.com/drive/folders/0BwY78jQhwtohVXhyQjNQVUZfMTQ?usp=sharing

at GlurGeek.Com
นายภาสกร สุวรรณโท
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
รหัส 1590900989

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version