เรียนการใช้งาน Tableau วิเคราะห์ข้อมูลร้านค้า Superstores แบบใช้งานได้จริง

ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Tableau

มีให้เลือกใช้งาน 2 versions

Tableau Public ใช้งานฟรี ไม่มีวันหมดอายุ
https://public.tableau.com/en-us/s/

Tableau Desktop สำหรับ Trial Version ใช้งานได้ 14 วัน หรือซื้อ License สำหรับบริษัท
https://www.tableau.com/

Tableau Desktop for Education สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือ ครู อาจารย์ ใช้งานฟรีได้ 1 ปี และต่ออายุได้ใหม่ในปีถัดไป
สมัครใช้งานฟรีสำหรับ
Tableau for Students ทาง https://www.tableau.com/academic/students
Tableau for Teaching ทาง https://www.tableau.com/academic/teaching

ดาวน์โหลด Dataset ที่ใช้ในการเรียน

ชุดข้อมูล Global Superstore Orders ทาง https://bit.ly/tableau_datastores

เรียนการใช้งานโปรแกรม Tableau เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลร้านค้าแบบใช้งานได้จริง

Net Profit Margin = Profit/Sales

คือ อัตราส่วนที่บอกถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

Net Profit Margin มีค่าสูงแสดงว่าสินค้าหรือบริการของบริษัท มีความสามารใจการทำกำไรได้ดี ซึ่งอาจเกิดจากการบริหารจัดการต้นทุนของสินค้าได้ดี

Net Profit Margin มีค่าต่ำแสดงว่าสินค้าและบริการของบูริษัทนั้นมีความสามารถในการทำกำไรที่ต่ำ เกิดจากบริหารจัดการต้นทุนของสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่านี้

1. เปิดโปรแกรม Tableau –> Microsoft Excel –> เลือกไฟล์ข้อมูล Global Superstore Orders.xlsx –> Open

2. ลาก Sheet ชื่อ Orders เข้าไปใส่ในพื้นที่ว่าง จะแสดงข้อมูลทั้งหมดของ Dataset 24 Fields 51290 Rows เป็นข้อมูลของร้านค้า Superstores

3. เลือกที่ Go to Worksheet: Sheet 1 กด Right Click –> Rename ชื่อเป็น Profit Margin Table

4. ลาก Category และ Sub-Category ไปไว้ที่ Rows ดังภาพ

5. Right Click บริเวณพื้นที่ว่างใต้ Measure Values –> เลือก Create Calculated Field เพื่อสร้างสูตรคำนวณ Profit Margin

6. สร้างสูตร Net Profit Margin –> ตั้งชื่อ Net Profit Margin –> SUM([Profit])/SUM([Sales]) –> OK

7. ลาก Net Profit Margin ไปใส่ที่ Marks –> Text –> จะแสดง Net Profit Margin ในตารางของแต่ละ Category

8. ลาก Net Profit Margin ไปใส่ที่ Marks –> Color –> ตัวเลขของ Net Profit Margin จะเปลี่ยนเป็นสี

9. ปรับตรง Marks –> Automation เป็น Square –> จะแสดงค่า Net Profit Margin เป็นแถบสี

10. เลือก Color –> Edit Colors… –> เลือกชุดแถบสีที่ต้องการ –> OK

11. New Worksheet –> Rename ชื่อ Sales by Month Sparkline

12. เลือก YEAR(Order Dates) –> Month ดังภาพ

13. ไปที่ Sales –> Right Click –> Edit Axis

14. เลือก Independent axis ranges for each row or column เพื่อให้แกน x, y เป็นอิสระเวลามองแนวโน้วจะได้เข้าใจได้เร็วขึ้น

15. Right Click ที่แกนต่าง ๆ ให้เลือก Hide หรือติ๊ก Show Header ให้ครบทุกส่วน

16. เหลือเฉพาะ Sales by Month Sparkline

17. New Worksheet –> Rename ชื่อ Sales by Month Bar Chart

18. ลาก Order Date ไปใส่ที่ Columns โดยปรับเป็น MONTH(Order Dates) และลาก Sales ไปใส่ที่ Rows

19 . ที่ Marks ปรับ Automatics –> Bar

20. New Worksheet –> Rename ชื่อ Sales Location Map

21. ลาก City ไปใส่ในพื้นที่ว่าง

22. เลือก >3K unknown –> Edit Locations…

23. เลือก From field: Country เพื่อให้แสดงประเทศต่าง ๆ –> OK

24. แสดผลข้อมูลบนแผนที่

25. New Dashboard –> Rename ชื่อ Profit Margin Dashboard –> จัดหน้าให้เป็นแบบในรูป

26. เลือก Use as Filter เพื่อให้สามารถ Filter ได้หลายรูปแบบ

27. ทำการเลือก Filter ของแต่ละคน –> สามารถกด แสดงสลับไปมาได้

28. ลองเลือกไปมาระหว่างกัน –> Show dashboard title –> แสดง Net Profit Margin Trends for Data Visualization

at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version