[PhpStorm]สอนใช้งานการติดต่อกับ SFTP server เพื่อดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์

[PhpStorm]สอนใช้งานการติดต่อกับ SFTP server เพื่อดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์

PhpStorm เป็นโปรแกรมประเภท IDE ที่ย่อมาจาก Integrated Development Environment คือ เครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น คำสั่ง Run, Debug ทำให้ IDE เป็นโปรแกรมที่รวมคำสั่ง เมนู และ GUI ต่างมาสร้างเป็นโปรแกรมที่มีรูปร่างหน้าตาเหมาะแก่การเขียนโปรแกรม

ทั้งนี้นอกจาก PhpStorm จะมีความสารมารถในการเป็นเครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย PhpStorm ยังมีความสามารถในการดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์ ไปยัง server ได้อีกด้วย PhpStorm เลยเป็นโปรแกรมยอดนิยมระดับต้นๆของ เหล่านักพัฒนาทั่วประเทศสำหรับการเขียนเว็บไซต์แบบมืออาชีพ

 

ข้อดี 

ผู้ใช้จะสามารถทำงานร่วมกับ Server ได้เร็วขึ้นและสะดวกมากขึ้น จากการเชื่อมต่อกับ SFTP server เพื่อดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์ ด้วย PhpStorm IDE

 

ตัวอย่างการใช้งาน การติดต่อกับ SFTP server เพื่อดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์

 

ขั้นตอนการเชื่อมต่อกับ Server ผ่าน PhpStorm IDE ทำตามตัวอย่างได้ดังนี้

  • เลือก Tools –> Deployment –> Configuration ตามภาพ

  • กดปุ่ม + จากนั้นตั้งชื่อ Server และ Type ตามภาพ

  • กรอกรายละเอียดของ Server ของท่าน ยกตัวอย่างตามภาพ

  • ใส่ / ที่ Deployment path on server ‘server’: เพื่อสำหรับ ดาวน์โหลดไฟล์

  • เลือก Tools –> Deployment –> Browse Remote Host  ตามภาพเพื่อเรียกดูการเชื่อมต่อภายใน Server

  • ผลลัพธ์ ฝั่งซ้ายมือ คือภายในเครื่อง ฝั้งขวามือคือ ภานใน Server

  • สามารถอัพโหลดไฟล์ ไปที่ Server ได้ตามขั้นตอนดังภาพ

  • ผลลัพธ์หลังอัพโหลดเสร็จ ฝั่งซ้ายมือ คือภายในเครื่อง ฝั้งขวามือคือ ภานใน Server

 

*************ดูตัวอย่างการใช้งาน อัพโหลด ดาวน์โหลด  ภายในคลิป https://youtu.be/NmrFY2h-qsw

*************

 

By : Chanon Singyoung

 

at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version