เรียน Python ด้วย Google Colab ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม 🔥

เรียน Python ด้วย Google Colab ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ปูพื้นฐานเข้มข้น

เอกสารประกอบการเรียน https://www.glurgeek.com/education/pythoncolab/

เข้าเรียน Python Programming with Google Colab ปูพื้นฐานเข้มข้น ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม EP.1 – EP.14
https://bit.ly/pythoncolab2022

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Membership
Gold Supporter Premium Supporter
สามารถเข้ารับชมคลิปได้แบบไม่จำกัด
วิธีการเข้าบทเรียนไปที่ https://www.youtube.com/ajnesttheseries
กดที่ JOIN/สมัคร Gold Supporter หรือ Premium Supporter ทำการสมัครเข้าเรียน

สามารถเรียนได้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน
เนื้อหาการเรียน Python Programming with Google Colab การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 2022
EP.1 เริ่มต้นใช้งาน Google Colab เขียนโปรแกรมภาษา Python ปูพื้นฐานเข้มข้น
EP.2 Python Syntax เรียนรู้โครงสร้างการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
EP.3 Python Variables เขียนโปแกรมสร้างตัวแปรภาษาไพธอน
EP.4 Python Operations เขียนโปรแกรมสร้างตัวดำเนินการภาษาไพธอน
EP.5 Python Conditional Control Statements เขียนโปรแกรมสร้างคำสั่งเงื่อนไขภาษาไพธอน
EP.6 Python Conditional and Loop Statements เขียนโปรแกรมสร้างคำสั่งเงื่อนไขและลูปภาษาไพธอน
EP.7 Python Loop Statements เขียนโปรแกรมสร้างคำสั่งลูปภาษาไพธอน
EP.8 Python String เขียนโปรแกรมสร้างข้อความภาษาไพธอน
EP.9 Python String Formatting เขียนโปรแกรมสร้างรูปแบบของข้อความภาษาไพธอน
EP.10 Python Lists เขียนโปรแกรมสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบลิสต์ภาษาไพธอน
EP.11 Python Dictionary เขียนโปรแกรมสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบดิกชันนารีภาษาไพธอน
EP.12 Python Tuple เขียนโปรแกรมสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบทูเพิลภาษาไพธอน
EP.13 Python Set เขียนโปรแกรมสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบเซ็ตภาษาไพธอน
EP.14 Python Functions เขียนโปรแกรมสร้างฟังก์ชันใช้เอง

เข้าเรียน Python Data Wrangling with Pandas Workshops ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม Workshop 1 – Workshop 14
https://bit.ly/pythonwrang2022

เข้าเรียนการเขียนโปรแกรมด้วย Flowgorithm ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม EP.1 – EP.8
https://bit.ly/flowpro2022

เข้าเรียน C Programming ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม EP.1 – EP.40
https://bit.ly/cpro2022

เข้าเรียน JavaScript Programming ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม Ex1 – Ex14
https://bit.ly/jspro2022

เข้าเรียน SQL Database Programming ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม EP.1 – EP.13
https://bit.ly/sqlpro2022

เข้าเรียน RapidMiner Studio for Data Science ฉบับปูพื้นฐานเข้มข้น EP.1 – EP.10
https://bit.ly/rapid2022

เข้าเรียน Tableau for Beginners ฉบับปูพื้นฐานเข้มข้น EP.1 – EP.15
https://bit.ly/tableau2022

เข้าเรียน Tableau for Intermediate ฉบับเทคนิคเข้มข้น EP.1 – EP.26
https://bit.ly/tableauinter2022

หากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านช่วยกด Subscribe เพื่อติดตามและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ
http://bit.ly/ajnesttheseriesSubscribe

Aj. NesT the Series Channel คือ ช่อง YouTube ที่เน้นสาระการเรียนรู้เพื่อฝึกให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองทางด้านการศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพัฒนาการเขียนโปรแกรมทั้งระดับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ วิทยาการข้อมูล และสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ได้ด้วยตนเองไปพร้อมกับความสนุกสนานและความเข้าใจที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้นำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความสามารถของตนเองในการประกอบอาชีพได้

▲ ติดตามช่องของเราได้ที่: http://bit.ly/ajnesttheseriesSubscribe
▲ Facebook: https://www.facebook.com/ajnesttheseries
▲ Website: https://www.glurgeek.com
▲ Instagram: https://www.instagram.com/ajnesttheseries
▲ Twitter: https://www.twitter.com/ajnesttheseries

#ajnesttheseries #ajnestสอนpython #pythongooglecolab #pythonprogramming

at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version