[Possawat] ออกแบบร้าน Bar Ku ด้วยโปรแกรม Autocad และ SketchUp

Bar Ku

แปลน Bar ส่วนตัวสไตล์โมเดิลชั้นแรกเป็นบาร์ทั้งหมด ชั้นสองเป็นห้องของเจ้าของบาร์ประกอบไปด้วย ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้อนเกมส์1 ห้องดูหนัง1 ห้องครัว 1 ห้องน้ำ 1 เป็นต้น ออกแบบเพื่อผ่อนคลายและสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า ผู้ใช้บริการควรมีอายุ 19 ปีขึ้นไป

แปลนนี้สร้างขึ้นด้วนโปรแกรม Sketup วาดออกมาเป็น 3D ของแต่ละชั้น ที่มองจาก top view มุมกล้องของภาพแต่เดิมจะมีลักษณะเป็นPerspective ปรับให้เป็นแบบ Parallel Projection แล้ว export file เป็น 2D ใน Autocad

ในตอนแรกของการทำ เปิดโปรแกรม Sketup แล้วก็ใช้เครื่องมือในส่วนของ Drawing Toolbarr ที่เป็นรูปดินสอวาดออกมาตามขนาดที่ตัวเองอยากได้ ผมวาดออกมาในลักษณะแบบนี้

จากนั้นใช้เครื่องมือในส่วนของ Modification Toolbar สร้างการยืดระนาบตามเส้นขอบ การหมุนวัตถุ การย่อขยายวัตถุออกมาเป็นลักษณะแบบนี้

จากนั้น search google หา model สำเร็จรูปที่เป็น ประตู หน้าต่าง ฯลฯ พอได้โมเดลที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นประตู เราก็ใช้เครื่องมือในส่วนของ Construction Toolbar เพื่อวัดขนาดประตูแล้วเอาไปแปะกำโครงบ้านที่เราวาดไว้จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้

จากนั้นก็ตกแต่งไปเรื่อยๆตามสไตล์ของเรา ยกตัวอย่างของผมจะได้ลักษณะประมาณนี้

จากนั้นไปที่เครื่องมือในส่วนของ  Views Toolbar ปรับเป็น top view แล้วไปที่ camera เลือกเป็น Parallel Projection ที่ปรับมุมมองเป้นแบบนี้เพราะว่าแต่เดิมเป็นมุมมองแบบ Perspective ของเด็กสถาปัตใช้ในการวาดรูป

จากนั้นไปที่ Flie เลือก Export 2D Modeling เพื่อแปลงไฟล์เป็น .dwg ใน Autocad มันจะออกมาเป็นแปลนเลยในลักษณะแบบนี้บน Autocad แต่ไม่มีสี

 

จากนั้นก็เข้าโปรแกรม Autocad ใช้เครื่องมือ line,CircleและArc วาดหน้่าต่าง,สายไฟ,หลอดไฟ แล้วก็แยก layer ออกมาหลายๆอันเพื่อใส่สีของแต่ละอัน เช่น หลอดไฟก็เป็นlayer1 สีเขียว ,สายไฟเป็นlayer2 สีแดง เป็นต้น

ชั้นสองก็ทำเหมือนกันหลักๆก็มีแค่นี้ครับ

ลิงค์วิดีโอ

https://drive.google.com/open?id=1DpSycuVlFDWoA_4AjxSG9WYMi2lAhbdA

 

at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version