[Aj. NesT สอนและทดลอง Physics] เรียนรู้และทำความเข้าใจให้ถ่องแท้กับการเรียนฟิสิกส์ คือสุดยอดนะ

[สอนและทดลอง Physics] เรียนรู้และทำความเข้าใจให้ถ่องแท้กับการเรียนฟิสิกส์ คือสุดยอดนะ ปูพื้นฐาน [เข้มข้น] 

[FREE ONLINE COURSES] เรียนออนไลน์กับ Aj. NesT the Series

Online Material
– YouTube: Aj. NesT The Series – https://www.youtube.com/ajnesttheseries
– Facebook: Aj. NesT The Series – https://www.facebook.com/ajnesttheseries
– Facebook: GlurGeek.Com – https://www.facebook.com/glurgeek
– Website: GlurGeek.Com – https://www.glurgeek.com

เนื้อหาการสอนวิชา Physics By Aj. NesT the Series

Physics EP.1 What is Physics? ฟิสิกส์คืออะไร ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนเริ่มเรียนฟิสิกส์ คือสุดยอดนะ

Physics EP.2(1) History of Physics เปิดโลกค้นพบฟิสิกส์ผ่านนักฟิสิกส์ชื่อดังของโลกอดีตจนปัจจุบัน

Physics EP.2(2) History of Physics เปิดโลกค้นพบฟิสิกส์ผ่านนักฟิสิกส์ชื่อดังของโลกอดีตจนปัจจุบัน

Physics EP.3(1/4) The World of Physics โลกของฟิสิกส์ ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนเริ่มเรียนฟิสิกส์

Physics EP.3(2/4) The World of Physics โลกของฟิสิกส์ ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนเริ่มเรียนฟิสิกส์

Physics EP.3(3/4) The World of Physics โลกของฟิสิกส์ ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนเริ่มเรียนฟิสิกส์

Physics EP.3(4/4) The World of Physics โลกของฟิสิกส์ ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนเริ่มเรียนฟิสิกส์

Physics EP.4(1/6) Static Electricity or Electricstatics ไฟฟ้าสถิต คืออะไร มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.4(2/6) Static Electricity or Electricstatics ไฟฟ้าสถิต คืออะไร มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.4(4/6) Static Electricity or Electricstatics ไฟฟ้าสถิต คืออะไร มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.4(5/6) Static Electricity or Electricstatics ไฟฟ้าสถิต คืออะไร มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.4(6/6) Static Electricity คำนวณหา Electric Force มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.4(7) Static Electricity ไฟฟ้าสถิต แรงระหว่างประจุไฟฟ้า คืออะไร มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.4(8) Static Electricity ไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้า Electric Field คืออะไร มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.5(2) Direct Current ไฟฟ้ากระแสตรง ความนำไฟฟ้า สภาพต้านไฟฟ้า คืออะไร มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.5(3) Direct Current ไฟฟ้ากระแสตรง ตัวต้านทานไฟฟ้า กฎของโอห์ม คืออะไร มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.5(4) Direct Current ไฟฟ้ากระแสตรง กฎของโอห์ม วงจรตัวต้านทานแบบอนุกรม มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.5(5) Direct Current ไฟฟ้ากระแสตรง กฎของโอห์ม วงจรตัวต้านทานแบบขนาน มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.5(6) Direct Current ไฟฟ้ากระแสตรง กฎของโอห์ม วงจรตัวต้านทานแบบผสม มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.5(7) Direct Current กำลังไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง กฎของโอห์ม วงจรตัวต้านทาน มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.6(1/2) Kirchhoff’s Current Law กฏกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.6(2/2) Kirchhoff’s Voltage Law กฏแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.7(1/6) Nuclear Physics นิวเคลียร์ฟิสิกส์ มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.7(2/6) Nuclear Physics นิวเคลียร์ฟิสิกส์ มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.7(3/6) Nuclear Physics นิวเคลียร์ฟิสิกส์ มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.7(4/6) Nuclear Physics นิวเคลียร์ฟิสิกส์ มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.7(5/6) Fission Reaction in Nuclear Physics นิวเคลียร์ฟิสิกส์ มาทำความเข้าใจกัน

Physics EP.7(6/6) Fusion Reaction in Nuclear Physics นิวเคลียร์ฟิสิกส์ มาทำความเข้าใจกัน

at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version