ข้อคิดการใช้ชีวิต ทำแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไป จงแบ่งปันความรู้ของคุณ เพราะมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้มันคงอยู่ตลอดไปข้อคิดการใช้ชีวิต ทำแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไป
จากหนังสือ Life little instruction book ของ H Jackson Brown, Jr

1. Share your knowledge. It’s a way to achieve immortality.
จงแบ่งปันความรู้ของคุณ เพราะมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้มันคงอยู่ตลอดไป

2. When someone asks you a question you don’t want to answer, smile and ask, Why do you want to know?
เมื่อเจอคำถามที่ไม่อยากตอบ แค่ยิ้มให้ผู้ถาม และถามกลับไปว่า “คุณอยากรู้ไปทำไมเหรอ?”

3. Never laugh at anyone’s dreams.
อย่าดูถูกเยาะเย้ยความฝันของคนอื่น

4. Read more books and watch less TV.
ดูทีวีให้น้อยลง อ่านหนังสือให้มากขึ้น5. Remember the three R’s: Respect for self, Respect for others, Responsibility for all your actions.
จดจำสามอย่างที่สำคัญ: จงนับถือตัวเอง นับถือผู้อื่น และรับผิดชอบการกระทำทุกอย่างของตน

6. Spend some time alone.
ใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้าง

7. In disagreements with loved ones, deal with the current situation. Don’t bring up the past.
เมื่อมีข้อโต้แย้งหรือถกเถียงกับคนรัก พูดถึงเฉพาะเหตุการณ์ปัจจุบันเท่านั้น อย่าไปขุดคุ้ยอดีต


8. Never interrupt when you’re being flattered.
อย่าขัดจังหวะเวลามีใครชื่นชมคุณ

9. Mind your own business.
สนใจแค่เรื่องของตัวเองก็พอ10. Once a year, go someplace you’ve never been before.
ไปในสถานที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อน อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี

11. Call your family.
โทรคุยกับคนในครอบครัวบ้าง

12. Sing in the shower.
เปิดคอนเสิร์ตร้องเพลงตอนอาบน้ำบ้างจะเป็นอะไรไป

13. Treat everyone you meet like you want to be treated.
จงปฏิบัติกับผู้อื่นให้เหมือนกับที่คุณอยากให้เขาปฏิบัติกับคุณ14. Watch a sunrise at least once a year.
ตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นบ้างอย่างน้อยปีละหน

15. Compliment 3 people every day.
ชื่นชมคนอื่นอย่างน้อยวันละสามคน

16. Be forgiving of yourself and others.
ให้อภัยตนเองและผู้อื่นเสมอ17. Say, “Thank you” a lot.
หัดพูดขอบคุณให้บ่อย

18. Say, “Please” a lot.
หัดพูดคำว่า กรุณา/ได้โปรด ให้บ่อย

19. Avoid negative people.
อยู่ให้ห่างจากคนชอบคิดแง่ล20. Remember other people’s birthdays.
จดจำวันเกิดผู้อื่น

21. Be the first to say hello.
จงเป็นคนแรกที่ทักทายก่อน22. Return all things you borrow.
คืนทุกอย่างที่ยืมมา

23. Make new friends, but cherish the old ones.
จงหาเพื่อนใหม่ แต่ให้รักษาเพื่อนเก่า

24. Wave at kids on school buses.
โบกมือทักทายเด็กๆบนรถโรงเรียนบ้าง25. Be there when people need you.
จงพร้อมจะร่วมทุกข์ไปกับผู้อื่นเวลาที่เขาต้องการคุณ

26. Don’t be afraid to say, “I made a mistake.”
อย่ากลัวที่จะยอมรับและพูดว่าตนเองทำผิด

27. Don’t be afraid to say, “I don’t know.”
อย่ากลัวที่จะบอกว่าคุณไม่รู้

28. Hear both sides before judging.
ฟังความทั้งสองข้างก่อนจะตัดสินอะไรใคร

29. Live beneath your means
ใช้ชีวิตให้ต่ำกว่าฐานะของต

30. Refrain from envy. It’s the source of much happiness.
อย่าอิจฉาใคร เพราะเมื่อคุณเริ่มอิจฉาคุณก็จะเริ่มไม่มีความสุขกับชีวิตตัวเอง31. Evaluate yourself by your own standards, not someone else’s.
อย่าตัดสินตัวเองด้วยมาตรฐานของคนอื่น

32. Stop blaming others. Take responsibility for every area of your life
เลิกโทษคนอื่นแล้วหันกลับมารับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้

33. Ask someone to pick up your mail and daily paper when you’re out of town.
Those are the first two things potential burglars look for.
หากต้องทิ้งบ้านไว้หลายวัน จงไหว้วานผู้อื่นมาเก็บจดหมายหรือบิลที่หน้าประตูบ้าน
เพราะนั่นคือสิ่งที่บอกโจรขโมยว่าบ้านคุณไม่มีคนอยู่

34. Don’t make the same mistake twice.
อย่าทำผิดเรื่องเดิมเป็นครั้งที่สอง

35. Be brave. Even if you’re not, pretend to be. No one can tell the difference.
จงกล้าหาญ แต่หากรู้สึกไม่กล้าจริงๆเฟคเอาก็ได้ ไม่มีใครดูออกหรอก36. Hug children after you discipline them.
หลังจากดุด่าว่ากล่าวเด็กๆแล้วให้กอดพวกเขาซะ

37. Give to charity all the clothes you haven’t worn during the past three years.
บริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ได้นำออกมาใส่เลยในสามปีที่ผ่านมา

38. Choose your life’s mate carefully.
From this one decision will come ninety percent of all your happiness or misery.
เลือกคู่ครองให้ดี เพราะนั่นจะเป็นตัวตัดสินชะตาชีวิตคุณที่เหลือว่าจะสุขหรือจะทุกข์

39. Make it a habit to do nice things for people who’ll never find out.
ทำดีปิดทองหลังพระให้บ่อย

40. Learn to listen. Opportunity sometimes knocks very softly.
หัดเป็นผู้ฟังที่ดี โอกาสมักมาแบบไม่ให้เรารู้ตัว

41. Remember people’s names
จดจำชื่อผู้อื่นให้ได้

42. Keep your watch five minutes fast
ตั้งนาฬิกาให้เร็วกว่าปกติห้านาที

43. Pray not for things, but for wisdom and courage
อย่าสวดภาวนาขอสิ่งของ แต่ให้ภาวนาขอสติปัญญาและความกล้าหาญ44. Resist telling people how something should be done. Instead, tell them what needs to be done.
They will often surprise you with creative solutions.
เมื่อคุณต้องการให้ใครทำอะไรบางอย่างให้ จงบอกแค่สิ่งที่คุณต้องการก็พอ ไม่ต้องบอกวิธีทำ เขาจะเซอร์ไพรส์คุณเอง

45. Read carefully anything that requires your signature.
Remember the big print giveth and the small print taketh away.
ศึกษาให้ดีก่อนจะเซ็นสัญญาอะไร สิ่งที่คุณได้มักจะเป็นตัวหนังสือใหญ่ และสิ่งที่คุณต้องเสียมักจะเล็กจนแทบไม่ได้สังเกตเห็น

46. Give people a second chance, but not a third
ให้โอกาสคนแค่สองครั้งก็พอ

47. Never criticize the person who signs your paycheck. If you’re unhappy with your job, resign.
อย่าตำหนิติติงเจ้านาย หากไม่มีความสุขกับงานที่ทำอยู่ก็ลาออกซะ

48. Be insatiably curious. Ask “why” a lot.
จงฝึกเป็นคนช่างสงสัย ให้ถามคำถามว่า ทำไม..? บ่อยๆ

49. Don’t forget, a person’s greatest emotional need is to feel appreciated
อย่าลืมว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็แค่อยากมีคนเห็นคุณค่า50. Never go grocery shopping when you’re hungry. You’ll buy too much.
อย่าได้ไปเดินซื้อของเข้าบ้านเวลาหิว เพราะคุณจะหยิบเกินความจำเป็นเสมอ

51. Don’t discuss business in elevators. You never know who may overhear you.
อย่าพูดคุยอะไรสำคัญในลิฟต์ คุณไม่รู้หรอกมีใครแอบฟังอยู่บ้าง

52. Think twice before burdening a friend with a secret
คิดให้ดีก่อนจะลำบากเพื่อนให้ช่วยเก็บความลับอะไร

53. Never buy something you don’t need just because it’s on sale
อย่าซื้อของที่ไม่จำเป็นเพียงเพราะเห็นว่ามันลดราคาอยู

54. Remember that overnight success usually takes about fifteen years
ความสำเร็จชั่วข้ามคืนที่ทุกคนมักเข้าใจ แท้จริงๆแล้วมันใช้เวลาเกือบ 15 ปี

55. Don’t believe people when they ask you to be honest with them
อย่าได้เชื่อเวลาคนอื่นบอกให้พูดตามตรงได้เลย

56. Learn to play a musical instrument.
หัดเรียนเล่นดนตรีซักชนิด

57. Drive inexpensive cars, but own the best house you can afford.
ไม่ต้องซื้อรถที่แพงที่สุด แต่จงซื้อบ้านที่ดีที่สุดที่คุณมีปัญญาจ่ายไหว

58. Learn to identify the music of Chopin, Mozart, and Beethoven.
หากมีเวลาก็ลองหัดแยกแยะดนตรีของ โชแปง โมสาร์ทและบีโธเฟ่นดู

59. Keep secrets.
จงเก็บความลับให้เป็น

60. Know when to keep silent and when to speak up.
จงรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเงียบและเมื่อไหร่ควรพูด

61. Never give up on anybody. Miracles happen every day.
อย่าหมดศรัทธาในผู้อื่น ปาฏิหารย์เกิดขึ้นได้ทุกวัน62. Put the cap back on the toothpaste.
ปิดฝายาสีฟันด้วยสิ

63. Surprise loved ones with little unexpected gifts.
ให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆเซอร์ไพรส์คนรักบ้าง

64. Never mention being on a diet.
อย่าไปบอกใครว่ากำลังลดน้ำหนักอยู่65. Never forget your anniversary.
อย่าลืมวันครบรอบที่สำคัญ

66. Choose a charity in your community and support it generously with your time and money.
จงสนับสนุนมูลนิธิในชุมชนของคุณด้วยการบริจาคเงินและเวลา

67. Don’t take good health for granted.
อย่าละเลยการมีสุขภาพดี

68. Don’t mess with drugs, and don’t associate with those who do.
อย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและใครก็ตามที่ยุ่งเกี่ยวกับมัน69. Recycle old newspapers, bottles, and cans.
หัดรีไซเคิลหนังสือพิมพ์ ขวดหรือกระป๋องเก่าๆ

70. Always have something beautiful in sight, even if it’s just a daisy in a jelly glass.
หาอะไรสวยงามมาวางไว้ใกล้ตาเสมอ ดอกไม้ซักดอกก็ยังดี

71. Tell your kids often how terrific they are and that you trust them.
บอกลูกๆของคุณเสมอว่าเขาเจ๋งแค่ไหนและคุณไว้ใจในตัวพวกเขา

72. Take a brisk thirty-minute walk every day.
พยายามเดินให้ได้อย่างน้อยสามสิบนาทีต่อวัน

73. Never cheat.
อย่าคดโกงใคร

74. Smile a lot. It costs nothing and is beyond price.
คุณไม่ต้องเสียเงินซักแดงในการยิ้ม ทำไมไม่ลองยิ้มบ่อยๆล่ะ รอยยิ้มคุณมีค่าเกินตีค่าได้นะ75. Stop and read historical roadside markers.
ลองหยุดและอ่านป้ายบอกประวัติศาสตร์ข้างทางดูบ้าง

76. Respect your children’s privacy. Knock before entering their room.
เคารพความเป็นส่วนตัวของลูกๆ เคาะประตูทุกครั้งก่อนจะเข้าห้องพวกเขา

77. When someone is relating an important event that’s happened to them,
don’t try to top them with a story of your own. Let them have the stage.
เมื่อใครซักคนกำลังเล่าถึงประสบการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับเขา อย่าไปเกทับด้วยเรื่องของคุณ ปล่อยให้เขาได้เฉิดฉายเถอะ

78. Pay your bills on time.
จ่ายบิลให้ตรงเวลาเสมอ

79. When playing games with children, let them win.
เมื่อเล่นเกมกับเด็กๆ จงปล่อยให้เขาชนะ

80. Skip one meal a week and give what you would have spent to a street person.
ลองอดดูซักหนึ่งมื้อในหนึ่งอาทิตย์และเอาเงินไปให้คนจรจัดสิ

81. Make someone’s day by paying the toll for the person in the car behind you.
สร้างวันดีๆให้กับคนแปลกหน้าโดยการจ่ายค่าผ่านทางให้รถคันข้างหลัง

82. When someone hugs you, let them be the first to let go.
เมื่อใครซักคนกอดคุณ ให้เขาเป็นฝ่ายคลายอ้อมกอดนั้นก่อนCr. https://m.pantip.com/topic/33030613at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version