วิธีใช้งาน Gather.town เปิดโลกแนวใหม่ สอนและประชุม Online ผ่านตัวละครเกม สนุกสนานในการเรียนออนไลน์

วิธีใช้งาน Gather.town เปิดโลกแนวใหม่ สอนและประชุม Online ผ่านตัวละครเกม สนุกสนานในการเรียนออนไลน์

วิธีใช้งาน Gather.town Virtual Classroom and Meeting เปิดโลกแนวใหม่ สอนและประชุม Online ผ่านตัวละครเกม เพิ่มความสนุกในการเรียน Online แบบเสมือนจริง

สมัครใช้งานได้ทาง https://gather.town/
เวอร์ชัน FREE รองรับได้ 25 คนต่อห้อง

รายละเอียดวิธีใช้งานโปรแกรม

1. แนะนำ Gather.town 0:01

2. Demo ห้องเรียนจริง 1:13

3. ลงทะเบียนใช้งาน 3:23

4. สร้าง Avatar 4:24

5. สร้างห้องเรียนหรือห้องประชุม 4:58

6. ตั้งค่าห้องเรียน 7:48 (สามารถตั้งรหัส password เข้าห้องให้เปิดตรง Password protect)

7. Allow เปิดใช้งานกล้องและไมค์ครั้งแรก (สำคัญมาก) 8:46

8. เริ่มฝึกใช้งานควบคุมปุ่มต่าง ๆ หรือ Tutorial 9:19

9. เข้ามาในห้อง Virtual Classroom หรือ Meeting 10:41

10. แนะนำตำแหน่งและประกาศรวม 10:49

11. แนะนำการเข้าโต๊ะประชุมกลุ่มย่อย 12:30

12. ทดลองเข้าไปคุยกับนักเรียนหรือผู้ร่วมประชุม 16:50

13. ทดลองแชร์หน้าจอ 17:01

14. ทดลอง Chat 17:32

15. ทดลองเข้าห้องใหญ่พูดคุยและดู Projector 18:12

16. ปรับปรุงห้อง 19:25

17. อธิบายการใช้งานรูปแบบนำเสนองานกลุ่ม 24:00

18. แนะนำเข้าห้องย่อย และใช้งานกระดาน Whiteboard 25:07

19. สาธิตให้นักเรียนหรือผู้ร่วมประชุมมาเข้าประชุม 27:32

20. สาธิตใช้งานห้องที่มีพื้นที่ Outdoor 45:23

at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version