Draw.io เครื่องมือสร้างไดอะแกรม แบบออนไลน์

Draw.io คืออะไร?

Draw.io เป็นเครื่องมือออกแบบไดอะแกรมต่างๆ  ผ่านเว็บไซต์ได้เลย โดยไม่ต้องลงโปรแกรม ผ่านเว็บไซต์ www.draw.io และไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกและที่สำคัญคือสามารถใช้งานได้ฟรี! สามารถบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที ทั้งสะดวก และใช้งานง่าย

Draw.io  มีความเกี่ยวข้องกับSoftware Engineering คือเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างไดอะแกรม Flow Chart ในส่วนของการออกแบบระบบ เมื่อเก็บความต้องการของลูกค้าแล้ว ก่อนที่จะนำไปให้ฝั่งโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรม จะต้องมีการออกแบบเพื่อให้เข้าใจตรงกัน และเข้าใจกระบวนการทำงาน

ขั้นตอนการสร้างไดอะแกรมแบบออนไลน์

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.draw.io

2. เข้าเว็บไซด์แล้วหน้าแรกจะให้เลือกสถานที่เก็บไฟล์

3. สร้าง diagram ใหม่

4. มีรูปแบบ shape มากมายพร้อมให้ใช้งาน มีให้เลือกใช้สร้าง diagram สำหรับงานเกือบทุกรูปแบบ ในที่นีจะใช้ General เอาให้สร้าง ER-Diagram

5. เริ่มสร้าง ER-Diagram ในครั้งนี้จะขอยกตัวอย่างโจทย์ การเรียนการสอน ขั้นแรกเราจะต้องสร้าง Entity โคยจะมีอยู่ 3 Entity ด้วยกันคือ นักศึกษา วิชาและอาจารย์นั่นเอง

6. สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Entity และทำการเชื่อมโยงกันแบบ Relationships (Many to Many) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ของเอนทิตี้หนึ่งว่ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีกเอนทิตี้หนึ่ง ในลักษณะ กลุ่ม ต่อ กลุ่ม หรือเขียนได้เป็น M:M แสดงว่าข้อมูลเพียงหนึ่งข้อมูลของเอนทิตี้แรก มีความสัมพันธ์กับข้อมูลในเอนทิตี้ที่สองหลายข้อมูล และทำนองเดียวกัน ข้อมูลเพียงหนึ่งข้อมูลของ
เอนทิตี้ที่สองมีความสัมพันธ์ในทางกลับกันกับข้อมูลในเอนทิตี้ที่แรกหลายข้อมูล
– ระหว่างนักศึกษากับวิชา ก็คือ การเรียน
– ระหว่างอาจารย์กับวิชา ก็คือ การสอน

 

7. หลักจากนั้นสร้าง Attribute ให้แก่ Entity ทั้งสามเอนทิตี้และกับอีกสอง Relationship ดังนี้

8. ขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่ primary key ในที่นี้จะใส่ไว้ใน รหัสนักศึกษา รหัสวิชา และรหัสอาจารย์
หมายเหตุ Primary key คือ field (เขตข้อมูล) หนึ่งของตารางที่ถูกกำหนดให้เป็นคีย์หลัก ทำหน้าที่ระบุ record

วิดีโอสาธิตการใช้งาน Draw.io

 

โดย นายพีรวัฒน์ จิ้นสุริวงษ์  รหัสนักศึกษา 1560900209

at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version