[Aj. NesT สอน Design Thinking] เรียนรู้การคิดเชิงออกแบบ เปลี่ยนโลกการคิดเพื่อลูกค้า

[สอน Design Thinking Training Workshop] เรียนรู้การคิดเชิงออกแบบ เปลี่ยนโลกการคิดเพื่อลูกค้า ปูพื้นฐาน [เข้มข้น]

[FREE ONLINE COURSES] เรียนออนไลน์กับ Aj. NesT the Series

Online Material
– YouTube: Aj. NesT The Series – https://www.youtube.com/ajnesttheseries
– Facebook: Aj. NesT The Series – https://www.facebook.com/ajnesttheseries
– Facebook: GlurGeek.Com – https://www.facebook.com/glurgeek
– Website: GlurGeek.Com – https://www.glurgeek.com

เนื้อหาการสอนวิชา Design Thinking By Aj. NesT the Series

Design Thinking EP.1 Introduction to Design Thinking คือการคิดเชิงออกแบบ เปลี่ยนโลกการคิดเพื่อลูกค้า

Design Thinking EP.2 วิธีการสร้าง Creativity ด้วยการตอบ YES AND… การคิดเชิงออกแบบ

Design Thinking EP.3 Design Thinking Processes กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 5 ขั้นตอน ทำได้ตอบโจทย์


สอน Design Thinking Workshop EP.1(1/2) แนะนำ Design Thinking Training Workshop – Processes

สอน Design Thinking Workshop EP.1(2/2) แนะนำ Design Thinking Training Workshop – Process 1: BASE

สอน Design Thinking Workshop EP.2(1/2) เรียนรู้ Design Thinking Training Workshop – 2. EMPATHY

สอน Design Thinking Workshop EP.2(2/2) เรียนรู้ Design Thinking Training Workshop – 2. EMPATHY

สอน Design Thinking Workshop EP.3(1/2) เรียนรู้ Design Thinking Training Workshop – 3. DEFINE

สอน Design Thinking Workshop EP.3(2/2) เรียนรู้ Design Thinking Training Workshop – 3. DEFINE

สอน Design Thinking Workshop EP.4(1/3) เรียนรู้ Design Thinking Training Workshop – 4. IDEATION

สอน Design Thinking Workshop EP.4(2/3) เรียนรู้ Design Thinking Training Workshop – 4. IDEATION

สอน Design Thinking Workshop EP.4(3/3) เรียนรู้ Design Thinking Training Workshop – 4. IDEATION

at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version