8 สายอาชีพ ที่คนเรียนด้าน AI & Data Science ทำได้ งานด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล

8 สายอาชีพ ที่คนเรียนด้าน AI & Data Science ทำได้ งานด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล

https://youtu.be/PbkCbw68xEQ

Artificial Intelligence and Data Science Career Options in the Future

1. Artificial Intelligence and Machine Learning Engineers

2. Data Engineer

3. Data Scientist

4. Data Analyst

5. Digital Marketer

6. Tech StartUP

7. Family Business

8. Investor

1. Artificial Intelligence and Machine Learning Engineers

วิศวกรปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง

สร้าง Products ที่มีสมอง และสามารถคิดเองได้ด้วยตัวเอง

AI Engineer ใช้อัลกอริทึม AI ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง และสร้างซอฟต์แวร์ ใช้เทคนิค เช่น Searching Techniques, Knowledge Representation, Reasoning, etc.

ML Engineer ใช้เทคนิค และวิธีการ ML ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงและสร้างซอฟต์แวร์ ใช้เทคนิค เช่น Supervised Learning, Unsupervised Learning, Semi-Supervise Learning, Reenforcement Learning, etc.

2. Data Engineer

วิศวกรข้อมูล

ทำงานออกแบบและตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบที่รวบรวม จัดการ และแปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่ใช้งานได้สำหรับ Data Scientist และ Data Analyst เพื่อตีความข้อมูลได้

เป้าหมายสูงสุด คือ การทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

เครื่องมือที่ใช้ เช่น Python, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Apache Spark, Apache Kafka, Amazon Redshift, Snowflake, Amazon Athena, etc.

3. Data Scientist

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลและหารูปแบบหรือแนวโน้มบางอย่าง

ตรวจสอบปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้อัลกอริธึมหรือเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับองค์กร

ต้องทำการจัดเก็บ จัดการ หรือจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมาก

เก่งด้าน Machine Learning, Mathematics, Statistics, Programming

ภาษาที่ใช้ Python, R, SQL, SAS, Scala, Java, etc.

4. Data Analyst

นักวิเคราะห์ข้อมูล

รวบรวม จัดระเบียบ และตีความข้อมูลทางสถิติเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ

ผู้ที่กลั่นกรองข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ผลลัพธ์ที่มีความหมายที่ดึงมาจากข้อมูลดิบช่วยให้นายจ้างหรือลูกค้า สามารถตัดสินใจที่สำคัญโดยระบุข้อเท็จจริงและแนวโน้มต่าง ๆ ได้

เครื่องมือ Data Visualization Tools ที่ใช้ เช่น Excel, Tableau, PowerBI, Google Data Studio, D3.js, Python, etc.

5. Digital Marketer

นักการตลาดดิจิทัล

ใช้ช่องทางดิจิทัลเพื่อเข้าถึงลูกค้า สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการ

ทำหน้าที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ผ่านช่องทางสื่อดิจิทัล เช่น Seach Engine, Social Medai, Email, Website, Apps เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่คาดหวัง

เครื่องมือที่ใช้ เช่น Google Analytics, Facebook Analytics, YouTube Analytics, Google Trends, Google Ads, HubSpot, Buffer, SEM Rush, Ubersuggest, ManyChat, WordPress, Social Listening, MailChimp, etc.

6. Tech StartUP

เปิดบริษัท StartUP

เปิดบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตภัณฑ์หรือบริการเทคโนโลยีออกสู่ตลาด

ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการเทคโนโลยีใหม่ หรือส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการเทคโนโลยีที่มีอยู่ด้วยวิธีการใหม่

รูปแบบธุรกิจที่ทำซ้ำได้และปรับขนาดได้

7. Family Business

พัฒนาธุรกิจครอบครัว

พัฒนาต่อยอดธุรกิจของครอบครัวให้มีรายได้มากขึ้น

นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

สร้างผลิดภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ เสริมธุรกิจครอบครัวให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น

8. Investor

นักลงทุน

Real Estate

Gold

Stock

Crytocurrency

etc.

at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version