วิธีแก้โจทย์ปัญหา (Fourier Transform, Newton Raphson, Gauss Elimination)

1.Fourier Tranfrom

ขั้นตอนการทำ

https://drive.google.com/open?id=0B7k3Xf2Cq5KJQUxCcXRjZ1Q2aWs

2.Newton rephson method

ขั้นตอนการทำ

https://drive.google.com/open?id=0B7k3Xf2Cq5KJMlJEMVB3VmktTm8

3.Gauss Elimination

ขั้นตอนการทำ

https://drive.google.com/open?id=0B7k3Xf2Cq5KJbXlYaExCVGppQTA

บทความที่กระผมสร้างขึ้นมานี้ก็เพื่อส่งงานอาจารย์  Talentter Nesta 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเล็กทรอนิกส์  รหัสวิชา IE22159

 

at GlurGeek.Com
ชื่อ นาย พรพรหม อภิรักษ์บรรจง รหัส 1570900900 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเล็กทรอนิกส์ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ผมคิดว่าจะมุ่งมั่นทำเป้าหมายที่คาดหวังไว้ในอนาคตให้เป็นจริง

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version