การประยุกต์อนุพันธ์ในการคำนวนวงจรไฟฟ้า เรื่อง หาค่าแรงดันและกระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุและตัวต้านทาน by panusak chitchuarkij 1590900427

การประยุกต์อนุพันธ์ในการคำนวนวงจรไฟฟ้า
เรื่อง หาค่าแรงดันและกระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุและตัวต้านทาน


ปัญหาที่จะนำไปช่วย


นิยามและความเป็นมาของสูตร


หาสูตรเพื่อหากระแสและแรงดันที่ตัวเก็บประจุ


EX1.ตัวอย่าง


EX2.ตัวอย่าง


ประโยขน์จากเรื่องอนุพันธ์


อนุพันธ์เอาไปต่อยอดอะไรได้บ้าง

วีดีโอแสดงวิธีทำตัวอย่างที่1

วีดีโอแสดงวิธีทำตัวอย่างที่2

at GlurGeek.Com
กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ งานอดิเรก ทำโปรเจ็ค

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version