เรียนเขียนโปรแกรมบน Udemy ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม เริ่มต้นที่ 329 บาท เรียนได้ทุกเวลาไม่มีวันหมดอายุ

เปิดคอร์สเรียนเขียนโปรแกรมบน Udemy ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม เริ่มต้นที่ 329 บาท เรียนได้ทุกเวลาไม่มีวันหมดอายุ

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมบน Udemy ฉบับผู้เริ่มต้น ราคา 329 บาท เรียนได้ตลอดชีพ ไม่มีวันหมดอายุ

สุดคุ้มเวลานี้เท่านั้น เปิดคอร์สเรียน Programming เขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม Udemy ราคา 329 บาท เรียนได้ตลอดเวลาไม่มีวันหมดอายุ ด่วนราคานี้มีจำนวนจำกัด

FLASH SALES คอร์สเรียน UpSkill สายอาชีพ
Udemy ทุกคอร์ส
ลดราคาพิเศษ 329 บาท จากปกติ 2,500 บาท
เรียนได้ตลอดเวลาไม่มีวันหมดอายุ
ได้รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
ด่วนราคานี้มีจำนวนจำกัด

คอร์สเรียนเพิ่มทักษะพัฒนาตนเองในสายอาชีพ
Full Stack Web Developer
Programmer (Python, C, Java, SQL, HTML, CSS, JavaScript)
Software Engineer
Data Engineer
Data Scientist
Data Analyst (Tableau & Excel)
UX/UI & Design Thinking Designer
StartUp Business

รหัสส่วนลดจะเป็น: เดือนปี ภาษาอังกฤษ เช่น JUNE2023
เพียงใช้รหัสคูปอง:
JUNE2023
หรือกด Click Link คอร์สที่ต้องการ

Course 1
เรียน C Programming ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม
https://www.udemy.com/course/ajnestcprogramming/?couponCode=JUNE2023

Course 2
เรียน Python Data Wrangling Programming สำหรับ Data Science
https://www.udemy.com/course/pythondatawrangling/?couponCode=JUNE2023

Course 3
เรียน Python Programming ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม
https://www.udemy.com/course/ajnestpython/?couponCode=JUNE2023

Course 4
เรียนเขียนโปรแกรม Java OOP ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม
https://www.udemy.com/course/ajnestjavaoop/?couponCode=JUNE2023

Course 5
เรียน SQL Programming ด้วยตัวเอง ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม
https://www.udemy.com/course/sqlprogramming/?couponCode=JUNE2023

Course 6
เรียน JavaScript Programming ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม
https://www.udemy.com/course/ajnestjavascript/?couponCode=JUNE2023

Course 7
เรียน Python Data Structures and Algorithms ฉบับปูพื้นฐาน
https://www.udemy.com/course/pythondsa/?couponCode=JUNE2023

Course 8
เรียน Excel Data Analytics นำเสนอข้อมูล Dynamic Dashboards
https://www.udemy.com/course/ajnestexceldashboard/?couponCode=JUNE2023

Course 9
เรียนพัฒนาเว็บ Full Stack HTML CSS NodeJS Express EJS MySQL
https://www.udemy.com/course/fullstackwebdev/?couponCode=JUNE2023

Course 10
เรียน HTML CSS Bootstrap ด้วยตัวเอง ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม
https://www.udemy.com/course/htmlcssbootstrap/?couponCode=JUNE2023

Course 11
เรียน Design Thinking สร้างนวัตกรรม Startup Business
https://www.udemy.com/course/startdesignthinking/?couponCode=JUNE2023

Course 12
เรียน Growth Mindset เปลี่ยนวิธีคิดให้เติบโตด้วยตัวเอง
https://www.udemy.com/course/startgrowthmindset/?couponCode=JUNE2023

Course 13
เรียนเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas
https://www.udemy.com/course/startbusinessmodelcanvas/?couponCode=JUNE2023

Course 14
เรียน Tableau Data Visualization & Analytics ใช้ง่ายเป็นเร็ว
https://www.udemy.com/course/ajnesttableau/?couponCode=JUNE2023

สั่งซื้อหนังสือเรียน Practical Data Visualization & Analytics with Tableau วางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อทาง Shopee
https://shope.ee/2AhZa26kRG

Course 15
เรียน UX & UI Design สำหรับผู้เริ่มต้น
https://www.udemy.com/course/uxuidesign/?couponCode=JUNE2023

Course 16
เรียน Data Visualization แปลงข้อมูลเป็นภาพให้สุดปัง
https://www.udemy.com/course/startdataviz/?couponCode=JUNE2023

Course 17
เรียน Python for Data Science ฉบับตั้งไข่
https://www.udemy.com/course/pythondatasci/?couponCode=JUNE2023

Course 18
เรียน Arduino Programming ปูพื้นฐานเข้มข้น
https://www.udemy.com/course/arduinopro/?couponCode=JUNE2023

สั่งซื้อหนังสือเรียน Practical Microcontroller Programming with Arduino เรียนง่ายเป็นเร็ว วางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อทาง Shopee
https://shope.ee/89rPOnCvVg

Course 19
เรียน Tableau Prep ช่วยจัดเตรียมข้อมูล ใช้ง่ายเป็นเร็ว
https://www.udemy.com/course/tableauprep/?couponCode=JUNE2023

Course 20
เรียน Software Engineering ปูพื้นฐานสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
https://www.udemy.com/course/softwareengineer/?couponCode=JUNE2023

Course 21
เรียนทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสร้างธุรกิจนวัตกรรม
https://www.udemy.com/course/ipbusiness/?couponCode=JUNE2023

Course 22
เรียน Factory I/O จำลองระบบ Automation เรียนง่ายเป็นเร็ว
https://www.udemy.com/course/factoryio/?couponCode=JUNE2023

Course 23
เรียน Agile & Scrum พัฒนานวัตกรรมการทำงานและบริหารโครงการ
https://www.udemy.com/course/learnagilescrum/?couponCode=JUNE2023

Course 24
เรียน Python เพิ่มทักษะการทำงานสายอาชีพ Data Scientist
https://www.udemy.com/course/pythondatascientist/?couponCode=JUNE2023

เรียน C Programming ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม

เข้าเรียนเขียนโปรแกรม C Programming ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน Python Data Wrangling Programming สำหรับ Data Science

เข้าเรียนเขียนโปรแกรม Python Data Wrangling Programming ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน Python Programming ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม

เข้าเรียนเขียนโปรแกรม Python Programming ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียนเขียนโปรแกรม Java OOP ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม

เข้าเรียนเขียนโปรแกรม Java OOP Programming ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน SQL Programming ด้วยตัวเอง ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม

เข้าเรียนเขียนโปรแกรม SQL Programming ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน JavaScript Programming ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม

เข้าเรียนเขียนโปรแกรม JavaScript Programming ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน Python Data Structures and Algorithms ฉบับปูพื้นฐาน

เข้าเรียนเขียนโปรแกรม Python Data Structures and Algorithms ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน Excel Data Analytics นำเสนอข้อมูล Dynamic Dashboards

เข้าเรียนเขียนโปรแกรม Excel Data Analytics นำเสนอข้อมูล Dynamic Dashboard ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียนพัฒนาเว็บ Full Stack HTML CSS NodeJS Express EJS MySQL

เข้าเรียนเขียนโปรแกรม Full Stack HTML CSS NodeJS Express EJS MySQL ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน HTML CSS Bootstrap ด้วยตัวเอง ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม

เข้าเรียนเขียนโปรแกรม HTML CSS Bootstrap ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน Design Thinking สร้างนวัตกรรม Startup Business

เข้าเรียนเขียนโปรแกรม Design Thinking สร้างนวัตกรรม Startup Business ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน Growth Mindset เปลี่ยนวิธีคิดให้เติบโตด้วยตัวเอง

เข้าเรียน Growth Mindset เปลี่ยนวิธีคิดให้เติบโตด้วยตัวเอง ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียนเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas

เข้าเรียนเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน Tableau Data Visualization & Analytics ใช้ง่ายเป็นเร็ว

เข้าเรียนTableau Data Visualization & Analytics ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

สั่งซื้อหนังสือเรียน Practical Data Visualization & Analytics with Tableau วางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อทาง Shopee

https://shope.ee/2AhZa26kRG

เรียน UX & UI Design สำหรับผู้เริ่มต้น

เข้าเรียน UX & UI Design สำหรับผู้เริ่มต้น ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน Data Visualization แปลงข้อมูลเป็นภาพให้สุดปัง

เข้าเรียน Data Visualization แปลงข้อมูลเป็นภาพให้สุดปัง ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน Python for Data Science ฉบับตั้งไข่

เข้าเรียน Python for Data Science ฉบับตั้งไข่ ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน Arduino Programming ปูพื้นฐานเข้มข้น

เข้าเรียน Arduino Programming ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

สั่งซื้อหนังสือเรียน Practical Microcontroller Programming with Arduino เรียนง่ายเป็นเร็ว วางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อทาง Shopee

https://shope.ee/89rPOnCvVg

เรียน Tableau Prep ช่วยจัดเตรียมข้อมูล ใช้ง่ายเป็นเร็ว

Tableau Prep ช่วยจัดเตรียมข้อมูล ใช้ง่ายเป็นเร็ว ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน Software Engineering ปูพื้นฐานสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์

เข้าเรียน Software Engineering ปูพื้นฐานสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียนทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสร้างธุรกิจนวัตกรรม

เข้าเรียนทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสร้างธุรกิจนวัตกรรม ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน Factory I/O จำลองระบบ Automation

เข้าเรียน Factory I/O จำลองระบบ Automation ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน Agile & Scrum พัฒนานวัตกรรมการทำงานและบริหารโครงการ

เข้าเรียน Agile & Scrum พัฒนานวัตกรรมการทำงานและบริหารโครงการ ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

เรียน Python เพิ่มทักษะการทำงานสายอาชีพ Data Scientist

เข้าเรียน Python เพิ่มทักษะการทำงานสายอาชีพ Data Scientist ปูพื้นฐานเข้มข้น Zero to Hero

at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version