แรงดันสั่งไฟกระพริบ [ความถี่ไฟกระพริบตามแรงดัน 0-5 Volt]

2จัดทำโดย กิตตินันท์ ผ่องสุขใจ 1580900437 วิชา CS122

แรงดันสั่งไฟกระพริบ

การแสดงผล

แสดงการกระพริบของไฟโดยสลับไฟลำดับ คู่/คี่ โดยมีความถี่ในการกระพริบ แปรผันตรง กับค่าแรงดันที่จ่ายเข้าวงจร

หลักการทำงานของวงจร

1.  อ่านค่า Volt ที่จ่ายเข้าแรงดัน [ ซึ่งมีค่าเป็นจำนวนเต็ม ตั้งแต่ 0 – 5 โวลท์ ]

2. นำค่าแรงดันที่ได้ มาคำนวนเป็นความถี่ในการกระพริบ [ โดย นำ 300 ms หารด้วย ค่าโวลท์ ]

3. กระพริบไฟสลับกัน โดยสลับลำดับ คู่/คี่ ของหลอดไฟ LED

หน้าต่าง Hardware

หน้าต่าง Source Code

ส่วนประกาศตัวแปร

ส่วน setup() funtion

ส่วน loop() function

Video Output

Source Code : http://pasted.co/c990eac1

File Source code : https://goo.gl/RNI0Ah

at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version