ออกแบบลายปริ้นด้วย Proteus 8

ออกแบบลายปริ้นด้วย Proteus 8

โปรแกรม Proteus 8 เป็นโปรแกรมที่สามารถออกแบบลายปริ้นได้โปรแกรมหนึ่ง และที่โดดเด่นกว่าโปรแกรมอื่น (ในส่วนของการออกแบบลายปริ้น) คือสามารถแสดงผลสามมิติ ให้ผู้ใช้สามารถเห็นรูปร่างของแผ่นปริ้นเมื่อลงวงจรแล้วหน้าตาจะเป็นแบบใด

ในส่วนของ icon สำหรับเข้าใช้งานโปรแกม Proteus 8 มีลักษณะดังรูป

หน้าต่างของโปรแกรมมีส่วนที่ใช้งานสำคัญ ๆ ดังรูป

ขั้นตอนการออกแบบลายปริ้นมีดังนี้

1. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานเข้ามาเก็บในรายการ โดยคลิกไอคอนตามรูป

2. เมื่อเลือกอุปกรณ์มาครบตามที่ต้องการ (การเลือกให้ดับเบิลคลิกที่ตัวอุปกรณ์) จะเห็นรายชื่ออุปกรณ์ในช่องรายการด้านซ้ายมือ

3. การกระโดด (ระยะการกระโดด) หรือที่เรียกว่า snap สามารถเลือกได้ 4 ตัวเลือกโดยคลิกที่เมนู View ดังรูป

4. จัดวางอุปกรณ์ ในตำแหน่งที่เหมาะสม

5. สร้างเส้นขอบปริ้นโดยคลิกที่เส้น แล้วเลือกเลเยอร์ขอบปริ้น (Board Edge) ดังรูป ทำการสร้างขอบปริ้นรอบบริเวณพื้นที่ที่จัดวางอุปกรณ์

6. กรณีที่เลือกเลยขอบปริ้นผิด การแสดงผลสามมิติจะเป็นดังรูป

7. เมื่อสร้างขอบปริ้นในเลเยอร์ขอบปริ้นที่ถูกต้อง จะได้ดังรูป

8. ขอบปริ้นที่สร้างขึ้น

9. คลิกไอคอนเดินเส้นลายทองแดง (ไอคอนด้านล่างตัวถัดมาจากไอคอนรูปไอซี) โดยสามารถเลือกขนาดความกว้างของเส้นจากช่องรายการ เลือกเลเยอร์ออกแบบลายปริ้นเป็นด้านล่าง (Bottom Copper)

10. คลิกซ้ายจุดเริ่มเดินสายแล้วเลื่อนเมาส์ไปยังจุดปลายที่จะต่อแล้วคลิกซ้ายอีกครั้ง เมื่อต้องการปลดสายออก (เพื่อเดินจุดอื่นต่อ) ให้ทำการคลิกขวา 1 ครั้ง (หากคลิกขวาหลายครั้งเลเยอร์จะเปลี่ยนไปให้ผู้ออกแบบสังเกตด้วย)

11. การขยายขนาดปริ้นหากไม่มีการสัมผัสมือกับเส้นเดิมก่อนจะเกิดรูปวงสีแดงดังรูป

12. เมื่อต้องการสร้างภาพสามมิติ คลิกที่เมนู Output–>3D Visualization คลิกเมาท์ค้างเลื่อนไปมาเพื่อดูมุมมองอื่น ๆ

คลิปสอนออกแบบลายปลิ้นด้วย Proteus 8

จัดทำโดย นายภาณุพงศ์ เอี่ยมอ่วม 1560900696


at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version