สอนทำโจทย์ เรื่อง Exact Differential Equations

วันนี้เราจะมาช่วยกันทำโจทย์สมการ เรื่อง Exact Differential Equations กันนะครับบ

หมายเหตุ รูปภาพข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับบ

จากโจทย์ให้เรากำหนด ค่า M และ ค่า N ก่อนและนำค่า M และ N มาทำการ Diff เพื่อตรวจสอบว่าเป็น สมการ Exact หรือไม่

ถ้าใช่ สมการ Exact ค่าของ dM/dy จะเท่ากับค่าของ dN/dx

เมื่อทราบว่าเป็นสมการ Exact แล้ว นำค่า M หรือ N มาทำการอินทิเกรตแล้ว +ค่า h(y) แล้วทำค่าที่เราทำการอินทิเกรต ไปทำการ Diff อีกครั้ง แล้วนำมาเทียบค่า N เราก้จะได้ ค่า h(y) แล้ว

นำค่า h(y) ที่เราได้มาไปแทนค่าในสมการ M ที่เราทำการอินทิเกรต ไว้ จะได้คำตอบที่ต้องการ

หากอ่านบทความแล้วยังไม่เข้าใจ สามารถเขเาไปศึกษาและทำตามได้จากคลิปการสอนข้างล้างนี้ ครับ

at GlurGeek.Com
นาย สุริยะไกร สีก่ำ กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้า มหาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สิ่งที่สนใจคือการได้อ่านหนังสือประเภทต่างๆ หลากหลายความรู้ใหม่ๆ ความฝันที่ต้องทำให้ได้คือ การได้เป็นวิศวกรระดับเเนวหน้าของประเทศไทย

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version