วิธีการแก้ไขโจทย์ปัญหา [ผลการแปลงลาปราซ,นิวตัน-ราฟสัน,เกาซ์]

วิธีการแก้ไขโจทย์ปัญหา [ผลการแปลงลาปราซ,การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน,การแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์]

จัดทำโดย
นายธีรยุทธ ศรีอาษา 1570901270
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา คณิตศาสตร์วิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
—————————————————–
HOW TO SOLVE PROBLEM [LAPLACE TRANSFORM,NEWTON-REPHSON METHOD,GAUSS ELIMINATION]
SUBMITTED BY
TEERAYUT SRIARSA 1570901270
PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
IE221 ENGINEERING MATHEMATICS
DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 2 YEAR 2016

 

สวัสดีครับ ผมชื่อต้องนะครับวันนี้เราจะมาแก้โจทย์ปัญหากันนะครับ ไปดูกันเลย

ผลการแปลงลาปลาซ

LAPLACE TRANSFORM

การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน
NEWTON-REPHSON METHOD

การแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์
GAUSS ELIMINATION

ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอขอบพระคุณที่รับชมครับ

at GlurGeek.Com
กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชอบเล่นกีฬา ดนตรี ร้องเพลง เวลาว่างก็ชอบเล่นเกม

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version