ระบบ Kanban

ระบบ Kanban

kanban

        Kanban(คัมบัง) เป็นแนวคิดที่มีการพัฒนาขึ้นมาโดย โตโยต้า เมื่อประมาณ 75 ปีที่แล้วมีลักษณะเป็นการแบ่งงานออกเป็นย่อยๆ มีการกำหนดขั้นตอนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเวลาการทำงานให้น้อยที่สุด และในปัจจุบันได้มีการนำแนวคิดนี้มาใช้กับการทำงานในด้านอื่นๆ รวมไปถึงงานด้านซอฟต์แวร์ด้วยการนำคัมบังมาใช้ในงานด้านซอฟต์แวร์นั้น  คือ เราจะสร้างตารางการทำงานขึ้นมาโดยจะเป็นการเน้นในเรื่องของการพัฒนา Software เป็นหลัก เป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยบริหารงานในกระบวนการ เดิมของเรา อธิบายง่ายๆ ก็คือทำกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ที่เราใช้อยู่ขณะนี้  ให้ไปแสดงอยู่บนตาราง Kanban โดยมีหลักการดังนี้

 

Kanban มีกฎอยู่แค่ 3 ข้อ (Scrum มี 9)

 • Visualize the workflow – แสดง flow การทำงานของระบบให้ออกมาให้เห็นภาพอย่างชัดเจน สามารถบอกได้ว่าขณะนี้งานไปติดขัดที่จุดไหน อย่างไรให้ชัดเจน
 • Limit Work In Progress (WIP) – จุดหลักของ Kanban เลยคือการ limit งานต่อหนึ่งหน่วยย่อย เช่นงานสำหรับ Development ห้ามถือเกิน 2 งานเพื่อป้องกันไม่ให้งาน Overload มากเกินไป และจะทำให้สูญเสียเวลาไปมากกว่าที่ควรจะเป็น
 • Measure the lead time – วัดผลการทำงานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ตรงนี้จะเรียกว่า Cycle time หรือค่าเฉลี่ยที่ Card 1 อันจะอยู่บนบอร์ดตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขึ้นบน production จริง

ตัวอย่างการทำงานระบบ Kanban

 • เราจะรับมางานแล้วแบ่งออกเป็น 2 ด้าน เพื่อแสดงการทำงานของระบบให้เห็นภาพชัดเจนสามารถบอกได้ว่าขณะนี้งานไปติดขัดที่จุดไหน
 • เราจะมีการกำหนดขอบเขตของงานเพื่อให้ไม่เสียเวลาในการทำงาน
 • มีการคุยงานกันตลอดโดยการกำหนดข้อตกลงกันอย่างชัดเจน
 • มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานเพื่อนำข้อมูลเพื่อมาใช้ในการตัดสินใจ ทำให้เห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ข้อดี Kanban

 • มีขั้นตอนการทำงานกำหนดไว้อย่างชัดเจน
 • รู้สถานะของงานว่าอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างชัดเจน
 • มีการกำหนดงานและแบ่งงานให้กับคนในทีมอย่างเป็นระบบ
 • ทำให้คนในทีมพูดคุยกันมากขึ้นในเรื่องงานเมื่อเจอปัญหาในขั้นตอนต่างๆ

ข้อเสีย Kanban

 • เหมาะกับการทำงานหลายๆ project พร้อมกันมากกว่า
 • ถ้ามีส่วนในส่วนหนึ่งช้าก็จะทำให้ช้าไปหมด
 • ในระบบจะต้องมีการจัดหาของให้พอดีตลอด

รายชื่อ

 • นายธีรสรรค์ ชะนะโชค 1560900290
 • นายณฐัดนัย ชูกลิ่น 1560900274
 • นายธนภูมิ การดี 1560900266
 • นายภีรภัทร จตุพันธ์ 1560900753
 • นายกิตติศักดิ์ ภูคานา 1560900746

at GlurGeek.Com
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน (ญี่ปุ่น: 名探偵コナン Meitantei Conan ?) เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องยาวแนวสืบสวนสอบสวน เรื่องและภาพโดย อาโอยาม่า โกโช

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version