มาเรียนรู้ Class Diagram เบื้องต้นกัน

Class Diagram คือแผนภาพที่ใช้แสดง Class และความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ (Relation) ระหว่าง Class เหล่านั้น ซึ่งความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงใน Class Diagram นี่ถือเป็นความสัมพันธ์เชิสถิตย์ (Static Relationship) หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเป็นปกติในระหว่าง Class ต่างๆ ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเรียกว่าความสัมพันธ์เชิงกิจกรรม( Dynamic Relationship) lสิ่งที่ปรากฎใน Class Diagram นั้นประกอบด้วยกลุ่มของ Class และกลุ่มของ Relationship โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดง Class นั้นจะแทนด้วยสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยแต่ละส่วนนั้น (จากบนลงล่าง) จะใช้ในการแสดง ชื่อของ Class,Attribute และฟังค์ชั่นต่างๆตามลำดับ

สัญญลักษณ์ Class ประกอบด้วย

  1. Class Name คือ ชื่อของ Class
  2. Attributes คือ คุณลักษณะของ Class
  3. Operations หรือ Methods คือ กิจกรรมที่สามารถกระทำกับObject นั้นๆได้

สัญลักษณ์ Visibility

Private แทนด้วย –

Public แทนด้วย +

Protected แทนด้วย #

ความสัมพันธ์ระหว่าง Object

  1. Associationเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Object หรือ Class แบบ 2 ทิศทาง
  1. Aggregation เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Object หรือ Class แบบ “Whole-Part” หรือ “is part of”

โดยจะมี Class ที่ใหญ่ที่สุดที่เป็น Object หลัก และมี Class อื่นเป็นส่วนประกอบ

  1. Composition เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Object หรือ Class แบบขึ้นต่อกันและมีความเกี่ยวข้องกัน

เสมอ โดยจะมี Class ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ Class อื่นที่ใหญ่กว่า เมื่อ Class ที่ใหญ่กว่าถูก

ทำลาย Class ที่เป็นองค์ประกอบก็จะถูกทำลายไปด้วย

  1. Generalization เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Object หรือ Class ในลักษณะของการสืบทอดคุณสมบัติ

จาก Class หนึ่ง (Superclass) ไปยังอีก Class หนึ่ง (Subclass)

อธิบายเบื้องต้นแล้ว…ไปชมคลิปกันดีกว่าครับ

at GlurGeek.Com
ผมชื่อบองครับ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version