น้องคึ ผู้ช่วยส่วนตัวประจำบ้าน

น้องคึ

Model: หลัว 191


สโลแกน

น้องคึ ผู้ช่วยประจำบ้านของคุณ


แรงบันดาลใจ

                 ทุกวันนี้คนเรามักจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองหรืออยู่คนเดียวมากขึ้นแต่บางครั้งเราก็อยากได้เพื่อนที่คอยพูดคุยปรับทุกข์หรือแม้แต่ช่วยหาข้อมูลหรือทำงานทั่วไปที่คล้ายเลขาส่วนตัว และไม่งอแงเวลาทำงานหรือนำความลับของเราไปบอกคนอื่น กลุ่มของเราจึงคิดหุ่นยนต์ที่ช่วยเราทำงานเสมือนเลขาและคอยพูดคุยกับเราเพื่อให้คลายเหงาได้ด้วย เราจึงคิดที่จะสร้างหุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัวประจำบ้าน


ความสามารถ

 • เป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฏ์ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์
 • สามารถอ่านสีหน้าท่าทางหรือแม้แต่อ่านค่าทางสุขภาพอย่างเช่นอัตราเต้นของหัวใจ
 • สามารถวิเคราะห์ได้ว่าขณะนั้นผู้ใช้งานอยู่ในอารมณ์แบบใด เจ็บป่วยหรือไม่
 • สามารถเรียนรู้และจะรู้จักหาข้อมูลต่างๆเองเพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกับผู้ใช้ได้
 • มีระบบที่เชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งสมารถสั่งให้เปิด-ปิดไฟ ทีวี หรือเครื่องใช้อื่นๆที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
 • สามารถควบคุมการ เปิด-ปิดประตู การเตือนภัย
 • หุ่นยนต์ตัวนี้จะเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดและระบบนิรภัยภายในบ้านทำให้ทราบได้ว่ามีผู้เข้ามาในเขตบริเวณบ้านหรือไม่ มีอาวุธหรือไม่ เป็นบุคคลที่้เคยมาบ้านและคุ้นเคยกับผู้ใช้หรือไม่
 • อ่านพฤติกรรมบุคคลเหล่านั่นร่วมกับระบบนิรภัยที่จะสามารถช่วยวิเคราะห์ผู้เข้ามาว่ามีจุดประสงค์ที่ดีหรือร้าย
 • มีหน้าจอ OLED ที่หน้าท้อง ทำให้เราใช้งานเสมือนแท็บเลต รวมไปถึงเพิ่มเติมหรือจัดการกับหุ่นยนต์ได้

อุปกรณ์และวิธีทำแบบหุ่นยนต์จำลอง

อุปกรณ์

 • กระดาษแข็ง
 • กาวร้อน
 • สีสเปรย์
 • กรรไกร

วิธีทำ

1.วัดขนาดและตัดการะดาษให้ได้ตามแบบ

2.ทากาวร้อนบริเวณลิ้นของชิ้นงานและติดให้เป็นรูปร่าง

3.นำไปพ่นสี

4.นำส่วนต่างๆมาประกอบกันและติดด้วยกาวร้อน


ภาพ Isometric

Download : DWG or PDF

ภาพ Orthographic

Download : DWG or PDF

Spread Sheet

1.Head

Download : DWG or PDF

 2.Body

Download : DWG or PDF

        3.Arm

Download : DWG or PDF

  4.Leg

Download : DWG or PDF

5.Foot

Download : DWG or PDF


ผู้จัดทำ

 1. ธนภัทร แก่นจันทร์ (1580901328)
 2. นางสาวอรอนงค์ แซ่ตั้ง (1580901237)
 3. นางสาวจิราภา คุ้มทอง (1580900791)

 

at GlurGeek.Com
ชื่อ ธนภัทร แก่นจันทร์
เรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รหัสนักศึกษา 1580901328

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version