ทำโจทย์แคลคูลัส เรื่อง อินทิเกรต 6 ข้อ

 

 

 

 

 

at GlurGeek.Com
ศึกษาอยู่ มหาวิทลัยกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอิเล็กทรอนิกส์

Leave a Reply