ตะลุยโจทย์ เรื่อง Homogeneous Differential Equations

ตะลุยโจทย์ เรื่อง Homogeneous Differential Equations กันนะครับ ไปกันเลยย

 

อย่างแรกจัดรูปสมการกันก่อนเลย จัดสมการให้อยู่ในรูปแบบของ “dy/dx = xy” นะครับ แล้วขั้นตอนที่2 คือการ กำหนดค่าของ ” v”  ตามรูป พอกำหนดค่า v แล้วนำค่า v มาทำการ Diff จากนั้นนำค่าของ v ที่ทำการ Diff แล้วมาแทนค่าลงในสมการที่เราจัดรูปไว้ตอนแรกนะครับ พอแทนค่าของ v เสร็จ ทำการ อินทิเกรต ทั้ง2ข้าง ก้จะได้ค่าออกมา ขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดรูปแบบและทำการลดรูปให้เหลือคำตอบที่ สัั้นที่สุด อย่าลืมว่า หลังอินทิเกรตทุกครั้งจะต้องมีการ + ค่าของ C ด้วย

 

หากไม่เข้าใจสามารถเข้าไปดูและฝึกทำโจทย์ตามกันได้ในคลิปที่แนบมาได้เลย

 

at GlurGeek.Com
ขณะนี้กำลัง ศึกษาอยู่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ชอบหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version