การรีโมทฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Sequel Pro

การรีโมทฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Sequel Pro

Sequel Pro เป็นโปรแกรมในการรีโมทไปยังฐานข้อมูลที่อยู่ห่างไกลสาเหตุเพื่อต้องการดูหรือแก้ไขข้อมูลภายในฐานข้อมูลโปรแกรม Sequel Pro  สามารถทำงานได้บน mac osx เท่านั้นเป็นโปรแกรม  free  สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://www.sequelpro.com/

มาเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Sequel Pro กันเลยดีกว่า ขั้นตอนแรกเปิดโปรแกรมขึ้นมาและกรอกฟอร์มเพื่อรีโมทไปยังฐานข้อมูลที่เราต้องการ

หลังจากรีโมทไปยังฐานข้อมูลได้แล้ว สอนวิธีใช้งานเบื้องต้นการว่าส่วนใดเป็นส่วนใดบ้างและใช้ทำอะไรบ้าง

  1. เป็นรายการสำหรับเลือกเพื่อเปลี่ยนฐานข้อมูล
  2. เป็นรายการแสดงชื่อตารางของฐานข้อมูล
  3. เป็นเมนูแสดงรายการโครงสร้างของตารางฐานข้อมูล

4. เป็นเมนูแสดงรายการข้อมูลของตารางฐานข้อมูล

5. เป็นเมนูแสดงรายการความสัมพันธ์ของตารางฐานข้อมูล

6. เป็นเมนูแสดงรายละเอียดของตารางฐานข้อมูล

7. เป็นเมนูใช้สำหรับพิมพ์คำสั่ง SQL เพื่อทำรายการข้อมูล

8. เป็นพื้นที่สำหรับแสดงรายการของตารางฐานข้อมูล

โดยสามารถสร้าง ลบ หรือ แก้ไข ข้อมูลได้โดยทันทีจากการ double click ที่ column ที่ต้องการ

9. เป็นส่วนแสดงรายละเอียดของตารางฐานข้อมูลโดยสังเขป
อธิบายการใช้งาน sequel PRo ได้ที่

at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version