การจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม HeidiSQL 9.4

HeidiSQL เป็นโปรแกรม ขนาดเล็ก ที่ใช้ติดต่อกับ SQL Server เพื่อบริหารและจัดการฐานข้อมูล MySQL/MSSQL ทั้งที่อยู่ใน Localhost และ บน Web Hosting สามารถ Create Table, Create View, Create Stored Procedure, Create Trigger, Create scheduled event, Run SQL queries และอื่นๆ อีกมากมาย ใช้งานง่ายและสะดวก

โปรแกรม HeidiSQL

                   HeidiSQL ช่วยให้คุณสามารถจัดการฐานข้อมูลของคุณและเรียกดูเนื้อหาจากตารางที่ง่ายต่อการอินเตอร์เฟซที่ใช้ Windows นอกจากงานทั่วไปเช่นการเรียกใช้คำสั่ง SQL, การสร้างที่ลดต่ำลงและการแก้ไขตารางคุณยังสามารถดำเนินการบำรุงรักษาต่างๆรวมถึงการตรวจสอบความสมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูลการซ่อมแซมและอื่น ๆ นอกจากนี้คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ข้อความตารางตรงกันระหว่างสองฐานข้อมูลและการส่งออกตารางที่เลือกไปยังฐานข้อมูลอื่น ๆ หรือสคริปต์ SQL คุณสมบัติอื่น ๆ

ได้แก่ การแก้ไขของ BLOBs และบันทึกช่วยจำการสนับสนุนสำหรับสคริปต์ SQL ขนาดใหญ่, การจัดการกระบวนการของผู้ใช้และอื่น ๆ โอเพนซอร์ส

การเข้าถึงฐานข้อมูลโดยใช้ php เพื่อนำไปแสดงบนWeb Hosting

ขึ้นตอนการใช้งานโปรแกรมHeidiSQL โดยยกตัวอย่างดังรูป

1.  เปิดโปรแกรม HeidiSQL ขึ้นมา

2.วิธีการสร้างข้อมูลในฐานข้อมูล ดังรูป

3. วิธีสร้างคอลัมน์ของฐานข้อมูล ดังรูป

-กดปุ่ม Add คอลัมน์ของฐานข้อมูล  แล้วใส่คอลัมน์ของฐานข้อมูล ที่ต้องการสร้าง

-กดปุ่ม save บันทึก คอลัมน์ของฐานข้อมูล ที่ต้องการสร้าง

4. การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล โดยการพิมพ์ข้อมูลลงในฐานข้อมูล ดังรูป

– พิมพ์ข้อมูลลงในฐานข้อมูลที่ต้องการลงในฐานข้อมูล

***เนื่องจากการทำงานแบบ phpmyadmin  เในส่วนใดส่วนหนึ่ง มีการใช้งานไม่สะดวก เราจึงแนะนำโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล HeidiSQL แบบสะดวก ใช้ได้งาน

วีดีโอการใช้งานโปรแกรม heidisql

at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version