K-MEANS การประยุกต์ใช้หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ K-Means

K-means การประยุกต์ใช้หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีน การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน  เป็นวิธีหนึ่งในวิธีการแบ่งเวกเตอร์ ที่มีรากฐานมาจากการประมวลผลสัญญาณ วิธีนี้เป็นที่นิยมสำหรับการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Cluster Analysis) ในการทำเหมืองข้อมูล

Continue reading »