Printf ให้เฟี้ยวกว่าใคร

การ Printf คือคำสั่งแสดงผลไม่ว่าจะตัวอักษร หรือค่าที่เก็บจากตัวแปรก็ตาม มันจะแสดงผลออกมาทางจอให้เราได้เห็น การ Printf มีคำสั่งที่ใช้ร่วมกับตัวมันค่อยข้างเยอะ เช่น

Continue reading »