ชีวิตดีดี๊ ด้วย Internet banking

  ในปัจจุบันนี้  Technology ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่เว้นแม้แต่ การทำธุรกรรมธนาคาร ซึ่งเมื่อสมัยก่อน หากเราต้องการที่จะโอนเงิน ชำระค่าบริการต่างๆ

Continue reading »